Descrierea sistemelor prin modele continue și discrete echivalente

Ing. Bălan Theodor

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Metodele moderne de realizare a sistemelor de comandă au la bază utilizarea unor modele discrete, implicînd şi includerea calculatoarelor numerice în probleme de identificare, simulare și control.
Lucrarea își propune să prezinte suportul teoretic al trecerii de la modelele continue la modelele discrete şi invers, cît şi evaluarea performanţelor acestor schimburi de reprezentare.
Lucrarea prezintă implementarea algoritmilor studiaţi, cît și rezultatele simulărilor pe modele continue şi discrete, liniare şi deterministe.

Cuvinte cheie: modele continue-discrete, conversii, simularea sistemelor, analiza răspunsurilor, sistem de programe.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Bălan Theodor, Descrierea sistemelor prin modele continue și discrete echivalente, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 25-34, 1992.