Delincvența informatică – virușii informaticii

Autorul unui virus devine responsabil, atît pe plan civil cît şi la nivel penal, începînd cu 1988.
Termenul de virus desemnează programele care conţin o funcţie de autoreproducere, capabile să contamineze anumite elemente deja existente în memoria calculatorului.
Ciclul de viaţă al unui virus se descompune în trei faze:
– execuţia sa prin intermediul unui element contaminat;
– propagarea acestuia prin contaminarea de noi elemente;
– declanșarea acţiunii sale, care antrenează după sine pagube, de la simpla perturbare în funcţionare la distrugerea conţinutului unui disc fix.
În iunie 1991, 504 tipuri de viruși MS-DOS au fost recenzați la nivel mondial, dintre aceştia 35 fiind prezenți în Franţa.
Victimele viruşilor au două posibilități de a face recurs: acțiune în responsabilitate civilă și aplicarea legislaţiei penale. […]

(van Dorsselaere, B. – “Quel recours face aux virus informatiques?”; în: Le monde informatique, nr. 464, 8 iulie 1991, p.12)

Traducere
Victoria Haiduc
Institutul de Cercetări în informatică

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Victoria Haiduc, Delincvența informatică – virușii informaticii (traducere după “Quel recours face aux virus informatiques?”, de van Dorsselaere, B.; în: Le monde informatique, nr. 464, 8 iulie 1991, p. 12), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 84-86, 1991.