De la amenințarea cibernetică la acțiunea ostilă în spațiul cibernetic

Adrian Victor VEVERA
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti
victor.vevera@ici.ro

Rezumat: În contextul agresiunilor cibernetice de dată recentă putem spune că acestea reprezintă pentru societatea informaţională cea mai mare provocare. Din acest motiv, o componentă fundamentală a securităţii naţionale a oricărui stat modern o reprezintă asigurarea securităţii cibernetice. Întrucât spațiul cibernetic al unui stat capătă din ce în ce mai mult o valoare critică pentru efectiv orice aspect al societății moderne, riscurile şi amenințările la adresa Securității Naționale vor continua să crească pe măsură ce instituțiile guvernamentale şi sectorul privat vor continua să se dezvolte sub forma unor rețele; cetățenii se vor baza tot mai des pe serviciile societății informaționale şi vor utiliza spațiul cibernetic în activitățile zilnice; sistemele digitale vor dispune la intervale de timp tot mai scurte de noi resurse tehnice, iar proiectarea, producerea şi furnizarea de servicii din domeniul tehnologiei informațiilor vor deveni tot mai accesibile. Sistemele informatice şi de comunicații ale unui stat, precum şi datele gestionate de acestea, tind să constituie, pe măsură ce progresul tehnologic estompează şi chiar şterge granițe între domenii complementare, un singur mediu, „spațiul cibernetic”. Această evoluție a spațiului cibernetic determină un fenomen fără precedent care răspândeşte idei ce influențează comunități masive de oameni, determină evenimente regionale şi continentale, schimbă strategii globale şi trasează noi granițe, statale sau ale zonelor de influență. Astfel, statele-națiune şi actorii non-statali au un interes crescând în rolul pe care spațiul cibernetic îl are în formarea şi susținerea opiniilor ce depăşesc frontierele unui stat, în apariția şi propagarea ideologiilor ce schimbă sau pun sub semnul întrebării relația cetățeanului cu valorile fundamentale ale statului, precum identitatea națională, unitatea, independența sau suveranitatea statală.

Cuvinte cheie: atac cibernetic, reţea informaţională, ameninţare cibernetică, securitate informaţională.

Vizualizează articolul complet