CYBER-PHYSICAL-SYSTEMS (CPS) – Factor determinant în economia bazată pe inovare şi cunoştinţe

Art. 05 – Vol.23 – Nr. 4 – 2013

Ioan Dumitrache
ioan.dumitrache@acse.pub.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti

Rezumat: Ca urmare a evoluţiei stiinţei şi tehnologiei calculatoarelor, automaticii şi comunicaţiilor, reţelele globale, împreună cu arhitecturile înglobate în interacţiune cu procesele fizice au impus în ultimii ani un nou concept cunoscut ca Cyber-Physical-Systems (Sistemele de Sisteme). Spre deosebire de sistemele convenţionale, care păstrează identitatea fiecăreia dintre componente, în cadrul CPS se realizează un proces de înglobare a acestora, asigurând noi capabilităţi ca siguranţa superioară în funcţionare, costuri mai reduse, eficienţă sporită şi capacitate de interconectare în cadrul unor structuri complexe. CPS, ca sisteme cu un potenţial inovativ ridicat, au aplicabilitate în toate domeniile activităţii umane (de la automobile autonome la sisteme integrate de transport, clădiri, oraşe, întreprinderi şi sisteme de transport inteligente, reţele inteligente (smart grids), telemedicină şi asistare medicală, în sectorul de afaceri, în economia ecosistemelor etc.), sunt colaborative, adaptabile şi caracterizate de interoperabilitate pe toate nivelurile de abstract

Cuvinte-cheie: Cyber-Physical-Systems, economie bazată pe cunoaştere, management.

Vizualizează articolul complet