Cuvânt introductiv

Crearea societăţii informaţionale globale la nivel european, în contextul integrării europene, se axează pe patru direcţii prioritare, de armonizare a preocupărilor tuturor ţărilor componente. Aceste direcţii sunt: infrastructura informaţională, legislatia, standardizarea şi cercetarea-dezvoltarea în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Telecomunicaţiei.

Prin activitatea sa, Institutul de Cercetări în Informatică se implică direct în construirea cadrului de reglementare legislativă, reglementare tehnică şi cercetare-dezvoltare, armonizat cu directivele şi cu reglementările legislative, existente la nivel european și cu reglementările tehnice, elaborate la nivel international şi european.

Începând cu acest număr al revistei, ne propunem să deschidem o nouă rubrică dedicată activității de elaborare de reglementări legislative şi reglementări tehnice în domeniul Tehnologiei Informaţiei.

Institutul de Cercetări în Informatică, prin laboratorul de “Standardizare şi legislație în Informatică“, în colaborare cu Comisia Naţională de Informatică, Institutul Român de Standardizare și cu Societatea Română pentru Informatică Juridică, cu sprijinul financiar al Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, a efectuat o serie de cercetări privind preocupările la nivel european şi internațional, referitoare la legislaţie şi standardizare în domeniul tehnologiei informaţiei. Respectivele cercetări s-au concretizat prin proiecte de reglementări legislative şi reglementări tehnice.

Prin prezenta rubrică vom încerca să informăm “lumea informaticii din România” asupra preocupărilor noastre, propunându-ne, în acelaşi timp. ca această rubrică să devină un mijloc de dialog pentru opinii, sugestii şi recomandări. În acest context, aşteptăm să fim contactaţi.

Inaugurăm această rubrică cu un proiect de reglementare legislativă şi un raport de stadiu privind standardizarea în domeniul tehnologiei informaţiei pentru subdomeniile “Terminologie” şi “Reinginerie software”.

mat. Rodica Hrin
Institutul de Cercetări în Informatică

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Rodica Hrin, Cuvânt introductiv, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 7(1), pp. 51, 1997.