Criterii de evaluare a calității resurselor informative cu acces liber prezente pe Internet

Dr. Hermina G.B. Anghelescu*

Rezumat: Internetul reprezintă o rețea globală cu o creștere exponențială. Date statistice despre resursele accesibile pe Internet și utilizatorii acestora sunt prezentate în context internațional în lumina studiilor efectuate în anii 2002 și 2003. Articolul prezintă zece criterii de evaluare a calității resurselor informative cu acces liber, prezente pe Internet: 1) identitatea și autoritatea creatorului informației, 2) scopul cu care a fost creată informația, 3) acuratețea și exactitatea informației, 4) obiectivitatea informației, 5) amploarea informației, 6) actualitatea informației, 7) densitatea informației, 8) reclamele publicitare, 9) interactivitatea și rapiditatea site-ului și 10) accesibilitatea. Sunt sugerate considerente practice pentru facilitarea emiterii unei judecăți de valoare, în legătură cu calitatea informației accesibile în mod gratuit pe Internet.

Cuvinte cheie: Internet, regăsirea informației, evaluarea calității informației, utilizatori de resurse Internet, creatori de resurse Internet, web sites.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Hermina G.B. Anghelescu, Criterii de evaluare a calității resurselor informative cu acces liber prezente pe Internet, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 14(1), pp. 55-61, 2004.

________________________________________________

* Hermina G.B. Anghelescu este conferențiar la Facultatea de Biblioteconomie și Știința Informării (Library and Information Science Program), Wayne State University, Detroit, Michigan. Autoarea poate fi contactată la e-mail ag7662@wayne.edu.