Conturarea unui scenariu optimizat de monitorizare la distanță a sănătății vizând atenuarea presiunii induse de pandemia COVID-19

Elena-Anca PARASCHIV, Marilena IANCULESCU, Mihail-Cristian PETRACHE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
elena.paraschiv@ici.ro, marilena.ianculescu@ici.ro, cristian.petrache@ici.ro

Rezumat: Pandemia COVID-19 a avut un impact major asupra majorității aspectelor vieții de zi cu zi și acest lucru a dus la o evoluție semnificativ mai rapidă a digitalizării serviciilor medicale. Telemedicina și eSănătatea continuă să ofere soluții pentru atenuarea efectului acestei pandemii, cu scopul de a ajuta pacienții cu coronavirus izolați, precum și persoanele cu afecțiuni cronice. Această lucrare prezintă modul în care pandemia COVID-19 a influențat dezvoltarea sistemelor de monitorizare a stării de sănătate la distanță ca urmare a necesității de a menține o comunicare la distanță între pacient și medicul specialist și de a oferi îngrijiri de calitate. Pentru a demonstra potențialul monitorizării asistenței medicale la distanță, este prezentată Componenta de Monitorizare a Stării de sănătate din sistemul în curs de dezvoltare RO-SmartAgeing. Această componentă permite utilizarea senzorilor medicali ce pot colecta și transmite informațiile, printr-o rețea Wi-Fi, la nivelul Fog/Edge, oferind astfel posibilitatea de a alerta specialiștii din domeniul sănătății în cazul unei valori anormale măsurate. Informațiile colectate sunt filtrate și apoi trimise într-o bază de date din Cloud. Beneficiile acestei soluții care permite vizualizarea în timp real a datelor medicale, precum și stocarea, prelucrarea și analiza ulterioară a acestora sunt evidențiate și corelate cu specificitățile induse de pandemia COVID-19.

Cuvinte cheie: monitorizare la distanță a stării de sănătate, case inteligente, senzori, COVID-19.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Elena-Anca PARASCHIV, Marilena IANCULESCU, Mihail-Cristian PETRACHE, Conturarea unui scenariu optimizat de monitorizare la distanță a sănătății vizând atenuarea presiunii induse de pandemia COVID-19, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 31(2), pp. 83-96, 2021. https://doi.org/10.33436/v31i2y202107