Controlul predictiv cu model neliniar (Nonlinear Model Predictive Control)

Allgover F., Zhen, A. (Amberst, ed.)
Birkhäuser Verlag, Basel, 2000, 488 pp., Hardcover, Str. 168

Această lucrare a apărut în seria “Progress Systems and Control Theory”. Specialiştii cunosc faptul că, în ultimii ani, s-au făcut progrese notabile în domeniul controlului predictiv. Putem spune chiar că, în ultima decadă, controlul bazat pe modelul predictiv neliniar (NMPC) şi, mai ales în ultimii ani, a devenit strategia de control preferată pentru un mare număr de procese industriale. În acest domeniu, au apărut în ultimii ani contribuţii însemnate, una dintre acestea fiind şi cartea de faţă, care extinde controlul predictiv în domeniul sistemelor neliniare. Aşadar, lucrarea de faţă prezintă stadiul teoriei şi al aplicaţiilor controlului predictiv cu model neliniar. Subiectele cele mai importante, tratate în lucrare, sunt: sisteme de control predictiv, modelul NPMC, aspecte de calcul, legate de optimizare on-line şi aplicaţii ale sistemelor de control predictiv, cu model neliniar.

În fapt, cartea cuprinde o selecţie de lucrări prezentate la Simpozionul Internaţional de Control Predictiv cu Model Neliniar – Evaluare şi Direcţii Viitoare, care a avut loc la Ascona, Elveţia, în perioada 3-5 iunie 1998. Cartea prezintă interes în primul rând pentru cercetători şi practicieni din domeniul controlului ingineresc, al sistemelor de reglare automată dar şi din domeniul teoriei sistemelor automate.

Din punct de vedere structural, lucrarea este împărțită în trei părți: Partea 1:  Probleme teoretice în Controlul Predictiv Neliniar, Partea a 2-a: Modelare şi aspecte de Calcul în Controlul Predictiv Nelinear şi Partea a 3-a: Aplicaţii ale Controlului Predictiv Nelinear.

Cartea se adresează, în special, automatiştilor şi sistematiştilor, dar ea poate fi utilă şi analiştilor, modeliştilor şi informaticienilor, cercetătorilor şi cadrelor didactice din facultăţile de profil de automatică, calculatoare și matematică şi informatică, doctoranzilor şi studenților care doresc să lucreze în cercetare.

dr. ing, Florin Stănciulescu
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Vizualizează recenzia completă

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTEI RECENZII SUNT URMĂTOARELE:
Florin Stănciulescu, Recenzie a lucrării Nonlinear Model Predictive Control (Controlul predictiv cu model neliniar), de Allgover F., Zhen, A. (Amberst, ed.), (Birkhäuser Verlag, Basel, 2000, 488 pp., Hardcover, Str. 168), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 11(2), pp. 52, 2001.