Controlul dinamic al granularității proceselor paralele de sinteză de imagine

Dr. ing. Felicia Ionescu
SIMULTEC S. A., București

Rezumat: Lucrarea evidențiază necesitatea şi modalitățile de asigurare ale controlului dinamic al granularității proceselor paralele de sinteză de imagine. Este prezentat un model de distribuire dinamică a sarcinilor de calcul între procesoarele componente ale calculatorului paralel, care reprezintă sistemul de sinteză de imagine în timp real. Acest model include un atribut de definire a complexităţii de calcul a elementelor componente ale bazelor de date grafice, necesar controlului granularității programului şi anume timpul de execuţie estimat pentru generarea imaginii fiecărui obiect sau asociere de obiecte. Pentru mascarea timpului de comunicație şi de distribuire a sarcinilor de calcul se folosește tehnica de execuție cu contexte multiple, care permite procesoarelor să comute de la un context la altul, atunci când au loc operații de comunicație. Această tehnică permite identificarea regiunii de execuţie optimă, prin condiţii impuse granularității programului. După deducerea experimentală a valorii granularităţii optime, acestă valoare este utilizată pentru partiționarea dinamică a sarcinilor de calcul distribuite procesoarelor, ca sarcini de calcul cu o granularitate cât mai apropiată de granularitatea optimă.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Felicia Ionescu, Controlul dinamic al granularității proceselor paralele de sinteză de imagine, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 7(1), pp. 5-11, 1997.