Contractele de parteneriat public-privat conform Legii 178/2010 cu referire la domeniul reţelei de bandă largă (broadband)

Art. 01 – Vol. 23 – Nr. 3 – 2013

Valentin Florescu
valentin@ici.ro
Gabriela Florescu
gflores@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti

Rezumat: În acest articol este prezentată legislaţia din România în domeniul parteneriatului public-privat, cu accent pe acurateţea formulării normelor legale care au fost culese şi clasificate de către autori, în funcţie de obiectul reglementării avut în vedere de legiuitor. De asemenea, se fac referiri la diferite acte legislative în corpul textului.

Această abordare a fost aleasă pentru ca materialul să fie util şi persoanelor interesate în domeniul parteneriatului public privat care nu au cunoştinţe în domeniul juridic. Se înlătură astfel posibilitatea alunecării de la litera şi spiritul legii, prin apariţia erorilor de interpretare şi de semantică.

Sunt evidenţiate aspectele specifice privitoare la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) şi la cele referitoare la reţelele de bandă largă (broadband).

Cuvinte cheie: parteneriat public privat, contracte, broadband

Vizualizează articolul complet