Continuitatea geometrică a curbelor spline parametrizate: construcţia curbelor spline
geometric continue

Brian A. Barsky
Tony D. DeRose

În: IEEE Computer Graphics & Applications, iunie 1991

1. Continuitatea geometrică pentru curbe Bezier compuse

Ca o aplicaţie a continuității geometrice, vom considera problema joncţiunii curbelor Bezier cu continuitate G1 şi G2. Mai întîi, vom recapitula cîteva lucruri importante legate de curbele Bezier. O curbă Bezier utilizează o formulare simplă şi eficientă în care curba este definită numai în termenii unei mulţimi de vîrfuri de control, conectate într-o secvenţă pentru a forma un poligon de control (Figura 1).

Curba imită forma cuprinzătoare a poligonului de control, dar interpolează numai primul şi ultimul vîrf. Curba este definită de o polinomială al cărei grad este egal cu numărul de muchii din poligonul de control (adică, numărul de vîrfuri – 1). Rezultă imediat din această definiţie că formularea are control global, şi nu, local; adică, deplasarea unuia din vîrfurile de control afectează forma întregii curbe, În plus, curba este infinit diferenţiabilă, fiind o polinomială.

[…]

ing. Marius Nițu
Laboratorul GeMaSOFT
Institutul de Cercetare în Informatică

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Marius Nițu, Continuitatea geometrică a curbelor spline parametrizate: construcţia curbelor spline geometric continue, (după Brian A. Barsky, Tony D. DeRose, în: IEEE Computer Graphics & Applications, iunie 1991), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(3), pp. 81-83, 1993.