Consideraţii privind utilizarea rețelelor neuronale în identificarea sistemelor neliniare

ing. Constantin Voloşencu
Universitatea “Politehnica”, Timişoara

Rezumat: Lucrarea prezintă un studiu privind posibilitatea utilizării rețelelor neuronale de tip feedforward în identificarea sistemelor neliniare. Se introduc câţiva indicatori pentru analiza calităţii rețelelor neuronale. Ca exemplu de calcul se alege identificarea unui regulator fuzzy cu metoda identificării neuronale directe. Se prezintă şi se interpretează valorile indicatorilor de calitate ai reţelei neuronale, determinaţi pentru diferite metode de antrenare și pentru diferite structuri de reţea neuronală. Calculele s-au efectuat cu ajutorul bibliotecii de reţele neuronale a mediului de programare Matlab.

Cuvinte cheie: identificare neuronală, rețele neuronale feedforward, metode de antrenare a reţelelor neuronale, propagarea înapoi a erorii, metoda gradientului conjugat, regulatoare fuzzy.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Constantin Voloşencu, Consideraţii privind utilizarea rețelelor neuronale în identificarea sistemelor neliniare, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 9(3), pp. 53-64, 1999.