CONSIDERAŢII ASUPRA AGREGĂRII ÎN CLOUD A BAZELOR DE DATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Art. 04 – Vol. 24 – Nr. 2 – 2014

Dragoş NICOLAU
dragos@ici.ro

Dragoş BARBU
dbarbu@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte un punct de vedere asupra transferării în Cloud a bazelor de date aparţinînd Administraţiei Publice. Operaţiunea are drept scop creşterea funcţionalităţii şi a fiabilităţii la introducerea şi regăsirea datelor, precum şi posibilitatea de a oferi utilizatorului (cetăţeanului) un acces unitar, agregat la date de interes din varii domenii administrative (civil, fiscal, locativ, automobilistic etc.).

Cuvinte cheie: Cloud computing, baze de date, administraţie publică, software ca serviciu, fiabilitate.

Vizualizează articolul complet