CONPACK – Un sistem pentru supravegherea și conducerea proceselor tehnologice

ing. Th. Bălan
ing. A. Buzuloiu
ing. L. Busuioc
ing. V. Uţă

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Lucrarea prezintă unele realizări din cadrul Laboratorului de conducere a proceselor privind obținerea unui sistem flexibil, complet și uşor de utilizat în aplicaţii de conducere a proceselor. Sunt descrise procedurile de definire a procesului condus şi modul de prezentare a informaţiilor din proces.

Cuvinte cheie: configurare sistem, editare interactivă, programe de control, timp real, bucle de reglare, plăci proces, grafice, bargrafuri, rapoarte.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Th. Bălan, A. Buzuloiu, L. Busuioc, V. Uţă, CONPACK – Un sistem pentru supravegherea și conducerea proceselor tehnologice, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 4(4), pp. 29-36, 1994.