Conferinţele internaţionale AMSE

dr. Florin Stănciulescu
Filiala AMSE România – ROAMSE

AMSE – Asociaţia pentru Modelare şi Simulare Avansată, este o asociaţie ştiinţifică, non-profit, cu sediul la Lyon (Franta) și filiale în peste 20 de țări: USA, China, Italia, Grecia, Polonia, lugoslavia, India, Brazilia, ş.a. Ea are ca obiectiv principal diseminarea celor mai noi metode şi tehnici în domeniul analizei sistemelor, modelare şi simulare, prelucrarea semnalelor și control, asigurarea unor legături profitabile între creatorii de instrumente și utilizatorii acestora. AMSE orpanizează anual mai multe conferinţe internaționale pe teme ca “Modelare și Simulare”, “Semnale si Sisteme”, “Informaţie şi Sisteme”, “Semnale, Date şi Sisteme”, “Retele Neuronale” și altele.
Iată de ce, la solicitarea prof. Guy Mesnard, preşedintele AMSE, s-a creat şi în ţara noastră o filială AMSE, denumilă ROAMSE (cu sediul la ICI), care numără o sută de membri activi și care își propune, ca primă acţiune, organizarea în perioada 25-26 septembrie 1991 a unui Workshop “Modelare și Simulare” și în perspecliva unei conferinţe internaţionale “Modelare şi Simulare Avansată”. Invităm pe această cale să ni se alăture toți cei interesaţi în dezvoltarea si utilizarea de instrumente pentru modelarea şi simularea sistemelor. În cele ce urmează prezentăm două din conferințele AMSE organizate recent la Brighton (Anglia) – 1989 şi Cetinje (Montenegro, lugoslavia) – 1990.
[…]

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Florin Stănciulescu, Conferinţele internaţionale AMSE, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(1), pp. 44-46, 1991.