Concepte, abordări și instrumente în proiectarea întreprinderilor virtuale industriale

Vladimir Florian
vladimir@ici.ro
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare
în Informatică, ICI București

Mădălina Zamfir 
madalina@ici.ro

Florea Dincă
infosit@b.astral.ro
INFO SIT SA, București

Rezumat: Lucrarea de față prezintă unele aspecte ale cercetărilor desfășurate până în prezent în cadrul Proiectului de Cercetare de Excelență “ORGVIRT”. Obiectivul cercetărilor din fazele încheiate, a constat în elaborarea unui cadru conceptual și metodologic care să poată oferi fundamentul pentru elaborarea de sisteme informatice și produse program pentru managementul întreprinderilor virtuale industriale.

Cuvinte cheie: întreprindere virtuală, model de referință, metodologie, ingineria întreprinderii, competențe de bază, selectarea partenerilor, optimizare, model de proces, proces de afaceri distribuit, limbaj de modelare.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Vladimir Florian, Mădălina Zamfir, Florea Dincă, Concepte, abordări și instrumente în proiectarea întreprinderilor virtuale industriale, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 79-86, 2006.