Compilatorul dBASE CLIPPER (II)

ing. A. Tertişco
Institutul Politehnic București

5. Sumar comenzi CLIPPER

 5.1. ?/??
(dBASE & CLIPPER)

Sintaxa
?/?? < expression list >

Utilizare:
– ?/?? evaluează expresiile din listă și afişează rezultatul. Dacă s-a utilizat?, afișarea are loc pe o linie nouă. Utilizînd ?? afişarea se face din poziţia curentă a cursorului.

5.2. @….. BOX (numai CLIPPER)

Sintaxa
@ <t,l,b,r> BOX <string>

Utilizare:
Se foloseşte pentru desenarea unui dreptunghi pe ecran (similar comenzii @…TO din dBASE): t, l sînt coordonatele colţului din stînga sus al dreptunghiului, iar b, r – din dreapta jos.
t, b ∈ [0, 24]; l, r ∈ [0, 79]. Prin <string> se pot stabili 8 coduri ASCII diferite pentru fiecare din cele 4 colțuri şi laturi (începînd cu colțul din stînga sus, în sensul acelor de ceasornic). Dacă se specifică şi al 9-lea caracter, el serveşte la umplerea interiorului dreptunghiului. Dacă se specifică un string vid (* *), dreptunghiul este şters.

Exemplu

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
A. Tertişco, Compilatorul dBASE CLIPPER (II), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(2), pp. 59-60, 1991.