Comanda unui sistem dinamic perturbat prin metoda acomodării la perturbaţie

dr. ing. Octavian Grigore
dr. ing. Ovidiu Grigore

Rezumat: În multe probleme de control, parametrii sistemului variază uşor cu cantități măsurabile şi această variaţie nu poate fi determinată apriori. Prin determinarea unei legi de comandă prin rezolvarea ecuaţiei Riccati se obţine un sistem stabil robust [7]. Dar este de dorit nu numai obținerea unui sistem robust, ci şi un sistem care să satisfacă o anumită performanță. Astfel, a apărut necesitatea de a găsi o lege de comandă, care să garanteze o margine superioară pentru indicele de performanță impus sistemului. Prima dată în [3] s-a rezolvat această problemă (de a găsi o limită superioară pentru funcția cost) prin tolosirea unei funcţii Liapunov fixă. În [2.9] s-a arătat că un control robust cu performanţă asigurată este echivalent cu rezolvarea problemei cu ajutorul unui control robust H2/H∞.

Cuvinte cheie: observer compozit de stare, acomodare la perturbații.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Octavian Grigore, Ovidiu Grigore, Comanda unui sistem dinamic perturbat prin metoda acomodării la perturbaţie, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 10(4), pp. 11-19, 2000.