Clasificarea imaginilor histopatologice utilizând Deep Learning

Liviu BADEA, Emil STĂNESCU
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
liviu.badea@ici.ro, emil.stanescu@ici.ro

Rezumat: În această lucrare prezentăm o aplicație originală de clasificare a imaginilor histopatologice utilizând Deep Learning. Descriem pentru început, pe scurt, domeniul histopatologiei digitale. Prezentăm apoi modul în care am utilizat diverse arhitecturi neuronale convoluționale pentru clasificarea țesuturilor pe baza imaginilor histopatologice de tip WSI din setul de date GTEx, obținând valori ale acurateții de clasificare de ordinul 93-94%.

Cuvinte cheie: imagistică medicală, histopatologie digitală, Deep Learning.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Liviu BADEA, Emil STĂNESCU, Clasificarea imaginilor histopatologice utilizând Deep LearningRevista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 30(1), pp. 27-36, 2020. https://doi.org/10.33436/v30i1y202002