Cetățeanul și provocările societății informaționale

Ionuț PETRE1,2, Irina CRISTESCU1
1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
2 Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
ionut.petre@ici.ro, irina.cristescu@ici.ro

Rezumat: Provocarea societății 2018-2020 din perspectivă digitală o reprezintă deținerea unui bagaj de competențe care să permită nu doar încadrarea într-un anumit loc de muncă, ci și posibilitatea implicării în sistemul permanent de educație și formare destinat indivizilor. Competențele digitale presupun: 1) capacitatea de a căuta, de a colecta, de a procesa informații și de a le folosi într-un mod critic și sistematic; 2) utilizarea de instrumente pentru a produce, a prezenta și a înțelege informații complexe; 3) abilitatea de a accesa, de a căuta și de a utiliza servicii bazate pe internet și 4) utilizarea tehnologiei societății informaționale pentru a sprijini gândirea critică, creativitatea și inovația. A fi competent digital presupune deținerea de cunoștințe, abilități și competențe adecvate tehnologiei informației și comunicării. Competența digitală este una dintre cele opt competențe-cheie, concretizându-se în utilizarea cu încredere și în mod critic a întregii game TIC în toate domeniile. Competențele-cheie sunt considerate toate la fel de importante, deoarece fiecare dintre ele poate contribui la o viață de succes într-o societate a cunoașterii. Prezentul studiu a avut drept obiectiv trecerea în revistă a provocărilor societății informaționale și prezentarea unui model de competențe care să permită cetățenilor să fie pregătiți să facă față provocărilor digitale.

Cuvinte cheie: societate informațională, competențe digitale, model de competențe, TIC.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ionuț PETRE, Irina CRISTESCU, Cetățeanul și provocările societății informaționale, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 29(1), pp. 59-68, 2019. https://doi.org/10.33436/v29i1y201906