Cerințe ale realizării aplicațiilor informatice distribuite

prof. dr. Ion Ivan
prep. Cristian Toma
Academia de Studii Economice, București

Rezumat: Obiectivul lucrării este identificarea cerințelor pentru analiza, dezvoltarea și implementarea aplicațiilor intormatice distribuite. Sunt prezentate structuri de aplicații informatice distribuite de tipurile out of the paper și only adding cu identificarea cerințelor de realizare a securității, în cadrul derulării interacțiunilor. Exemplificările vizează tipologii larg răspândite de aplicații distribuite.

Cuvinte cheie: sisteme distribuite „out of the paper”, securitate informatică, dezvoltarea sistemelor informatice, sisteme „only adding”, m-aplicații.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ion Ivan, Cristian Toma, Cerințe ale realizării aplicațiilor informatice distribuite, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 13(4), pp. 31-41, 2003.