Cercetări privind securizarea accesului consultării virtuale a cetăţeanului în era e-government şi
e-democracy (SECONCEV)

ing. Iulia Mirescu
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti
iulia@ici.ro

Rezumat: Lucrarea îşi propune să realizeze un studiu asupra impactului socio-uman şi eventualelor beneficii asupra îmbunătăţirii actului guvernamental prin utilizarea noilor tehnologii de consultare a cetăţeanului. În România post-revoluţionară acest demers este la nivel de pionierat, dar constituie un deziderat în perspectiva restructurării sistemului informatic din administraţia publică, în vederea armonizării cu cerinţele exprese ale Uniunii Europene, în concordanţă cu noile concepte de guvernare şi democraţie electronică introduse de Programele Cadru începând de la FP5. Concepte ca „digital democracy”, care înglobează domenii complementare cum sunt „e-government”, „e-citizen”, „e-democracy”, nu sunt altceva decât elemente constitutive menite să ajute la definirea principalelor direcţii de îmbunătăţire a vieţii sociale şi a procesului de management democratic al lumii secolului douăzeci şi unu.

Cuvinte cheie: e-consultancy, m-consultancy, m-voting, m-democracy, m-governance, m-government, e-participation, e-government.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Iulia Mirescu, Cercetări privind securizarea accesului consultării virtuale a cetăţeanului în era e-government şi e-democracy (SECONCEV), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 19(4),
pp. 51-62, 2009.