Cercetarea – Dezvoltarea şi infrastructura informaţională ca bază a dezvoltării societății
în România

Prof. dr. ing. Marius Guran
Universitatea “Politehnica”, Bucureşti

Introducere

În urmă cu un an, în acelaşi cadru oferit de Aula Academiei, ne-am referit la noţiunile de bază care definesc societatea post industrială, bazată pe o “economie a informațiilor şi cunoaşterii”, cu o infrastructură definită de comunicaţii şi de calculatoare (ca expresie hardware şi software) care permite globalizarea schimbului de informaţii şi de cunoştinţe, în cadrul unor modele de dezvoltare noi [1]. În “Strategia de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană”, adoptată la Snagov în iunie 1995, societatea informaţională este definită ca punct dezirabil de sosire, în dezvoltarea țării noastre în mileniul următor.

În ultimii ani, infrastructurile informaționale, la nivel naţional (NII) şi global (GII), au o evoluţie similară cu a calculatorarelor care ofereau servicii de prelucrare a datelor (PAD) în anii ’60 şi ’70 sau a calculatoarelor personale în anii ’75 şi ’80. Noile produse şi servicii apărute în ultimii ani oferă o piaţă imensă, cu evoluţia care va revoluţiona dezvoltarea societăţii la nivel global (figura 1). În acest context, ne propunem să discutăm următoarele probleme:

  • Piața şi economia IT
  • C&D şi inovarea în IT şi dezvoltarea social-economică
  • Cadrul reglementărilor necesare NII şi GII

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Marius Guran, Cercetarea – Dezvoltarea şi infrastructura informaţională ca bază a dezvoltării societății în România, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 6(2), pp. 17-23, 1996.