RRIA – Vol. 28 – Nr. 2 – 2018

Computational Systems Analysis. Topics and Trends (Analiza sistemelor cu ajutorul calculatorului. Tematică şi perspective)

Achim Sydow (editor), Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, Olanda, 1992, 458 pagini. Există tratate a căror apariție umple un gol în literatura de specialitate. Se poate afirma că lucrarea Computational Systems Analysis, publicată de cunoscuta editură olandeză Elsevier reprezintă tocmai o astfel de carte, Impulsul publicării unui astfel de tratat …

Read More »

Intelligent Databases (Baze de date inteligente)

Parsaye K. – Intelligent Databases. Object-Oriented Deductive Hypermedia Technologies, Editura John Wiley & Sons, New York, 1989. Cartea prezintă tehnologia bazelor de date inteligente care au un impact considerabil asupra modalităţilor de gîndire şi lucru ale utilizatorilor. Bazele de date inteligente extind facilităţile oferite de sistemele de baze de date …

Read More »

Graph-Based Proof Procedures for Horn Clauses (Proceduri de testare bazate pe grafuri pentru clauze Horn)

Stan Roatz – Graph-Based Proof Procedures for Horn Clauses, Editura Birkhäuser, Boston, 1990 Lucrarea se adresează specialiştilor în baze de cunoştinţe şi programare logică și constituie o apariţie notabilă în domeniu. Calitățile lucrării constau în rigoarea matematică prin care se abordează noțiunile legate de limbajul Homolog. Însuşi limbajul Homolog este …

Read More »

Der Computer als intelligentes Arbeitsmittel (Computerul ca mijloc de lucru inteligent)

Johannes Krötenheerdt Abt. Wissenschaftspublizistik der MLU Halle-Wittenberg, Halle (Saale), 1991 Lucrarea se constituie ca o prezentare de comunicări şi rapoarte ştiinţifice susţinute la Conferinţa COMPIA (Computerul ca mijloc de lucru inteligent)-91, desfășurată în perioada 24-26 septembrie 1991 în cadrul Universităţii Martin Luther din Halle-Wittenberg. Scopul preponderent al conferinţei l-a constituit …

Read More »

Actes du colloque des docteurs en informatique

(Actele Colocviului: DOCTORI ÎN INFORMATICĂ) Abaidi M. (ed.) Université de Bourgogne Dijon, oct. 1990, 316 p. Primul colocviu al doctorilor în informatică din Franţa a avut loc în perioada 15-16 octombrie 1990, în organizarea Laboratorului de informatică al Universităţii Bourgogne. Obiectivul acestei manifestări l-a constituit prezentarea direcțiilor de evoluţie a …

Read More »

Graph Theory: Flows, Matrices (Teoria grafurilor: fluxuri, matrice)

Béla Andrásfai Akadámiai Kiadó Budapesta,1991 Lucrarea pe care o recenzăm este continuarea, la un nivel superior, a unei lucrări anterioare, semnată de același autor, intitulată “Introductory Graph Theory” apărută în limba maghiară în anul 1971 și în limba engleză în anul 1977. Înțelegerea noţiunilor prezentate în lucrarea de faţă presupune …

Read More »

Sums, Trimmed Sums and Extremes (Sume, sume ajustate şi extreme)

Marjorie G. Hahn, David M. Mason, Daniel C. Weiner ed. Birkhäuser Volumul se constituie dintr-o culegere de articole din domeniul cercetării fundamentale în teoria probabilităţilor. Scopul acestei cărţi este de a prezenta principalele modalităţi de abordare a studiului ajustării sumelor folosite printr-o varietate de noi rezultate. Cea mai mare parte …

Read More »