Catalog de date în medii Cloud pentru dezastre naturale

Marius Cristian CÎRȚÎNĂ1, Florin POP1,2, Mădălina Cornelia ZAMFIR2, Vladimir FLORIAN2, Gabriel NEAGU2
1 Universitatea Politehnica București
2 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
marius.cirtina@gmail.com, florin.pop@ici.ro, madalina.zamfir@ici.ro,
vladimir.florian@ici.ro, gabriel.neagu@ici.ro

Rezumat: În prezent se observă o creștere continuă a numărului de surse și a volumului de date geospațiale stocate și, în același timp, o creștere a cererii de accesare a acestor date. Realizarea unei platforme web cu rol în gestionarea și agregarea acestor date, precum și facilitarea accesului la informații structurate în funcție de diferite criterii selectate de utilizator, este de importanță majoră. Se impune atât elaborarea de sisteme informatice care să urmărească stocarea informațiilor, prelucrarea și vizualizarea datelor referitoare la dezastre și crize majore cu scopul monitorizării acestora și a diminuării efectelor, cât și dezvoltarea unor instrumente de înregistrare în sistem, vizualizare, prelucrare şi raportare a evenimentelor, actuale și istorice. Lucrarea de faţă prezintă o soluție de tip platformă cloud de informare asupra dezastrelor şi crizelor majore. Platforma este bazată pe un catalog de date și pe interogări ale bazei de date create, care poate fi dezvoltată prin completarea bazei de date cu informații de actualitate, prin integrarea unor noi surse de date și corelarea cu platforme externe. Sunt descrise arhitectura platformei propuse, fluxul de lucru, funcționalități de bază, detalii de implementare şi rezultate experimentale.

Cuvinte cheie: platformă Cloud, modele de date, date geospațiale, Model View Controller, Web Crawling.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Marius Cristian CÎRȚÎNĂ, Florin POP, Mădălina Cornelia ZAMFIR, Vladimir FLORIAN, Gabriel NEAGU, Catalog de date în medii Cloud pentru dezastre naturale, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 29(1), pp. 19-34, 2019. https://doi.org/10.33436/v29i1y201902