Caracteristici de calitate ale aplicațiilor eHealth

Eugenia TÎRZIU, Maria GHEORGHE-MOISII
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, București, 011455, România eugenia.tirziu@ici.ro, maria.moisii@ici.ro

Rezumat: eHealth are un rol esențial în contextul contemporan al sănătății, în general, și al îngrijirii sănătății, în special. eHealth construiește punți inovatoare de informații și interacțiune pentru serviciile şi aplicaţiile eHealth, pentru personalul din domeniul sănătății și pentru pacienţi. Pe măsură ce eHealth se dezvoltă, iar numărul aplicațiilor eHealth este tot mai mare, utilizatorii aplicațiilor eHealth sunt tot mai preocupați de calitatea acestora și implicit de calitatea datelor utilizate în aceste aplicații eHealth. Asigurarea calității datelor în domeniul sănătății rămâne o problemă importantă, care contribuie la garantarea procesării și interpretării corecte a informațiilor, precum și a intervenției adecvate a serviciilor medicale. În cazul în care calitatea datelor este ignorată, datele colectate pot avea un impact negativ considerabil asupra rezultatelor aplicațiilor eHealth și asupra luării deciziilor. În cadrul acestei lucrări, s-a urmărit să se demonstreze că în eHealth, calitatea aplicaţiilor este un factor important care decide succesul acestora și s-au prezentat caracteristicile de calitate ale aplicațiilor eHealth.

Cuvinte cheie: eHealth, Aplicații eHealth, Calitatea aplicațiilor eHealth, Caracteristici de calitate.

Vizualizează articolul complet