Calitatea – factor esenţial de performanță a întreprinderii

ing. mat. Adriana Alexandru
ing. Cătălin Oşlobeanu
ing. Dan Buzuloiu

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Lucrarea este o introducere în domeniul asigurării calităţii şi al sistemelor CAQ. Sint definite concepte ale acestui domeniu: calitate, managementul calităţii, asigurarea şi controlul calităţii, sistemul de calitate, documente de control. Este prezentat succint sistemul informaţional al asigurării calităţii şi interacţiunile cu alte componente ale întreprinderii.

Se fac consideraţii asupra aplicaţiilor din domeniul calităţii, care se pot automatiza prin introducerea tehnicii de calcul, aplicaţii incluse în CAQ. Se pune un accent special pe prelucrările statistice, specifice controlului de calitate. În final se arată locul sistemului automat de asigurare a calităţii în cadrul sistemului CIME al unei întreprinderi.

Cuvinte cheie: calitate, sistem de calitate, CAQ, CIME.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Adriana Alexandru, Cătălin Oşlobeanu, Dan Buzuloiu, Calitatea – factor esenţial de performanță a întreprinderii, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 79-88, 1993.