CADAN 1.0 Biblioteca de lucru cu ecranul în mod text

ing. D. Donciulescu şi ing. C. Sauer
Institutul de Cercetări în Informatică

În dezvoltarea aplicaţiilor conversaţionale pentru calculatoare persoanale trebuie să se țină seama de cele două moduri de lucru cu ecranul: modul grafic (unde reprezentarea este la nivel de pixel) sau modul text (unde un caracter reprezintă o matrice de pixeli). Majoritatea bibliotecilor livrate de diverse firme, împreună cu compilatoarele, asigură un set puternic de rutine pentru modul grafic de lucru cu ecranul şi un set mai restrîns de posibilități de lucru cu ecranul, în mod text.
Diferitele aplicaţii elaborate au relevat necesitatea lucrului, în mod text, la nivel de cîmpuri definite de utilizator pe ecran sau în diferite pagini selectate la cererea utilizatorului. Pentru facilitarea realizării interfeţei utilizator-calculator în astfel de aplicaţii, a fost elaborată biblioteca CADAN 1.0; ea completează bibliotecile standard Turbo Pascal, pentru partea de lucru cu ecranul în mod text – la nivel de utilizare a paginilor disponibile în memoria ecran – precum şi pentru exploatarea cîmpurilor, zonelor, meniurilor definite de utilizator cu controlul atributelor de culoare şi de blinking. […]

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
D. Donciulescu, C. Sauer, CADAN 1.0 Biblioteca de lucru cu ecranul în mod text, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(2), pp. 41, 1991.