Bigrafuri colorate de transport

Bordea Nicolae

Universitatea Maritimă Constanța
nicolae_bordea@yahoo.com

Bordea Vasilica

Academia Navală “Mircea cel Bătrân”
vasilica_bordea@yahoo.com

Rezumat: O rețea Petri de transport, descrisă de graful rețelei (sau matricea de referință) și marcajul rețelei, ale cărei arce și mărci primesc atribute de culoare, devine un bigraf colorat. Matricele Pre, Post și de incidență sunt matrice celulare, vectorii de culoare substituind elementele matricelor corespunzătoare din bigraful necolorat. Rețelei Petri de transport colorate i se asociază vectorul de marcaj color. Ecuația fundamentală a rețelei colorate permite calculul prin recurență al vectorilor de marcaj pe baza marcajului inițial și a matricei de incidență. Evoluția unui submarin într-un canal navigabil, în regim de imersie și de suprafață este modelată printr-un bigraf colorat de transport.

Cuvinte cheie: sisteme cu evenimente discrete, rețea Petri, bigraf colorat de transport.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Bordea Nicolae, Bordea Vasilica, Bigrafuri colorate de transport, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(1), pp. 59-64, 2006.