BAZĂ DE DATE PENTRU UN SISTEM DE CONTROL AUTOMAT AL ACCESULUI AUTOVEHICULELOR

Mihnea Horia VREJOIU
mihnea@dossv1.ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: S-a imaginat, proiectat şi implementat un model de structură de bază de date destinată stocării datelor de identificare, autorizare şi restricţii privind accesul într-o facilitate de tip garaj sau parcare cu permisiune de acces selectivă, ca parte a unei aplicaţii experimentale de tip control automat al accesului (Automatic Access Control) autovehiculelor pe baza recunoaşterii numărului de înmatriculare (License Plate Recognition – LPR) [1]. A fost dezvoltat un modul operaţional pentru crearea, actualizarea şi respectiv consultarea cu multiple opţiuni a acesteia, utilizându-se motorul de sistem de gestiune / management de baze de date relaţionale (SGBDR) SQLite [2],[3] versiunea 3, compatibil SQL [4] şi ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), creat de D. Richard Hipp, disponibil liber (sursele fiind public domain) şi oferind o bibliotecă de funcţii de interfaţare (API) Win32, scrisă în şi pentru limbajul C.

Cuvinte cheie: Automatic Access Control, Relational Database, SQL, License Plate Recognition (LPR), Automatic Number Plate Recognition (ANPR).

Vizualizează articolul complet