Avîntul japonez al logicii fuzzy

Gabriela Florescu

Societatea franco-japoneză a tehnicilor industriale a organizat o acţiune de  cunoaştere a domeniilor de utilizare a metodelor fuzzy în Japonia.
Logica luzzy (floue, vagă) înseamnă atașarea rigurozității în tratarea incertitudinii (imprecisului) şi modelează operatorul, nu sistemul.
Astfel, japonezii au canale HIFI-fuzzy, prăjitoare de pîine fuzzy, aspiratoare și televizoare fuzzy. Se lucrează la frigiderele fuzzy.
Japonia este foarte departe faţă de Europa şi SUA. Programul japonez “Life” este consacrat de mai mulţi ani logicii fuzzy. Actualmente logica fuzzy este îmbinată cu reţele ncuronale. Prima realizare este dată de Matsushita prin mașina de spălat fuzzy. Logica fuzzy intervine la comandă iar reţeaua neuronală la capacitatea de învățare. […]

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Gabriela Florescu, Avîntul japonez al logicii fuzzyRevista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(1), pp. 50, 1991.