Autotestarea aplicaților informatice distribuite cu conținut oferit

Ion Ivan
ionivan@ase.ro

Cristian Ciurea
cristian.ciurea@ie.ase.ro

Daniel Milodin
daniel.milodin@ase.ro

Rezumat: Se descriu tipurile de aplicații informatice distribuite. Sunt identificate clase de erori care afectează calitatea aplicațiilor informatice distribuite. Sunt date modalități de eliminare a erorilor din aceste aplicații. Pentru o serie de aplicații, sunt prezentate rezultate experimentale.

Autotestarea este specifică procesului de dezvoltare. Ciclul de dezvoltare este format din etape, iar testarea se realizează atât în cadrul fiecărei etape, cât și în final, pentru a lua fie decizia de implementare, fie decizia de continuare a ciclului de dezvoltare prin efectuarea de corecții.

Autotestarea precede trecerea la o etapă următoare și condiționează această trecere. Se execută de către cei care desfășoară activități în etapa curentă.

Este diferită de testare atât prin obiective și sarcini, cât și prin persoanele care o efectuează. Dacă testarea este efectuată de personal specializat, autotestarea este realizată de către toți cei care au derulat activități în cadrul fiecărei etape. Autotestarca revine la a compara ceea ce este făcut cu ceea ce trebuia făcut, așa cum rezultă din specificații.

Cuvinte cheie: autotestare, aplicații on-line, erori, calitate.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ion Ivan, Cristian Ciurea, Daniel Milodin, Autotestarea aplicaților informatice distribuite cu conținut oferit, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 19(3), pp. 29-42, 2009.