Automatizarea fabricației cu ajutorul calculatorului

Dr. ing. Constantin Sâmbotin

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Scopul lucrării este de a prezenta unele consideraţii personale privind introducerea calculatorului electronic în automatizarea mediilor industriale, dezvoltînd astfel unele concepte pe care le-am elaborat anterior. În acest context am arătat unele modalităţi de realizare a sistemelor de automatizare a fabricaţiei cu ajutorul calculatorului, în cele mai importante etape de dezvoltare, în funcţie de progresele tehnologice, atît în străinătate, cît şi în țară. Avînd în vedere actualitatea problemei, am insistat pe prezentarea unor concepte privind realizarea de sisteme de fabricaţie integrată cu calculatorul, de tip CIM.

Cuvinte cheie: CIM, CAD, CAM.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Constantin Sâmbotin, Automatizarea fabricației cu ajutorul calculatorului, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 2(1), pp. 41-54, 1992.