Automatizarea evidenței și controlului asupra stadiului proiectării tehnologice a sistemelor flexibile de fabricație

În vederea creşterii eficienţei în conducerea proiectării tehnologice, în cazul producţiei flexibile o tot mai mare importanţă capătă perfecţionarea evidenţei şi controlului asupra stadiului pregătirii tehnologice a fabricaţiei, ca una din funcţiile de bază ale conducerii. Procesul de conducere a pregătirii tehnologice a fabricaţiei privind producţia în serie şi producția de serie mică, reprezentînd principalele domenii de utilizare a sistemelor flexibile de fabricaţie este însoţit de parcurgerea a peste 1000 de “paşi” referitori la documentaţia constructiv – tehnologică, în aceasta existînd cîteva zeci de puncte, care necesită controlul asupra execuţiei.
Sistemul automatizat pentru evidenţa şi controlul asupra stadiului proiectării tehnologice a fabricaţiei (SAEC) este destinat culegerii de informaţii referitoare la starea curentă a proiectării tehnologice (obiectul controlului), comparării cu valorile planificate, stabilirea abaterilor faţă de valorile planificate şi diagnosticarea cauzelor care au condus la abaterile respective şi înlăturarea acestora.
Sistemul automatizat pentru evidenţa și controlul asupra stadiului proiectării tehnologice a fabricaţiei (SABC) contribuie la:

– creşterea operativității evidenţei şi controlului asupra veridicităţii datelor cu privire la stadiul pregătirii tehnologice;

– micşorarea volumului de muncă privind lucrările de completare şi corectare a evidenţelor;

– obţinerea de date suplimentare, cu caracter informativ, în mod de lucru “întrebare-răspuns”;

– aprecierea obiectivă a disciplinei colectivelor de executanți ale sucursalelor respective, precum și a unor executanţi;

– asigurarea unui grup de planificare a pregătirii tehnologice a fabricaţiei şi gestionarea informaţiilor cu privire la pregătirea tehnologică. […]

(Sbotova, T. D. – Mehanizatiia i Avtomatizatiia proizvodstva, nr. 8, 1990, pp. 25-27).

Traducere:
Margareta Gheorghe

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Margareta Gheorghe, Automatizarea evidenței și controlului asupra stadiului proiectării tehnologice a sistemelor flexibile de fabricație (traducere după Sbotova, T. D. – Mehanizatiia i Avtomatizatiia proizvodstva, nr. 8, 1990, pp. 25-27), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 2(2), pp. 70-72, 1992.