Vlad

Proiectul European IST-WORLD : „Bază de cunoștințe privind competențele de cercetare și dezvoltare tehnologică din domeniul tehnologiilor societății informaționale”

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti ist-world@ici.ro IST World este un proiect de tipul „acțiune suport specifică” din cadrul Programului cadru 6, care se desfășoară în perioada aprilie 2005 – septembrie 2007. Proiectul își propune realizarea şi popularea unui portal informațional cu funcții inovative, care să …

Read More »

Proiectul European IDEALIST 34. Sprijin eficient pentru companiile TIC în participarea la Programul Cadru 6 al Comisiei Europene

Proiectul Idealist34 – „Sprijin pentru participanţii la direcția prioritară IST din programul FP6 oferit de rețeaua PNC-urilor IST” – este un proiect de tip SSA (Acţiune Suport Specifică), finanţat prin Programul cadru 6 de cercetare (FP6) al Comisiei Europene. Obiectivul proiectului este de a stimula, încuraja şi facilita participarea la …

Read More »

O evaluare a adoptării eBusiness în România

Rezumat: România se află într-un proces de convergență în plan economico-social către sistemul U.E. Dintre multitudinea de decalaje care trebuie recuperate, poate cel mai important este cel informaţional. Din acest motiv, este necesară schimbarea priorităților guvernamentale în gestionarea unor resurse financiare limitate. Dacă se doreşte ca România să nu rămână …

Read More »

Ce este eStrategy?

Termenul de eStrategy este folosit în diferite contexte. Toată lumea îl foloseşte, începând cu cei care fac parte din consiliile de conducere, până la consultanții în domeniu. Dar, ce este eStrategy şi ce se ascunde cu adevarat în spatele acestui termen? Cu toate că este destul de dificil să se …

Read More »

eBusiness în Europa de Sud-Est: fapte și cifre

Proiectul ENLARGE are ca ţintă cinci țări est-uropene: Bulgaria, Cipru, Polonia, România şi Slovenia. În aceste țări, firmele, în particular cele mici şi mijlocii (IMM-urile), se confruntă cu provocarea de a converge către practicile şi standardele partenerilor lor din Uniunea Europeană. Pentru a dezvolta o cât mai bună şi mai …

Read More »

Tendințe în dezvoltarea eBusiness

Timp de treizeci de ani (din 1990), Internet-ul a fost o rețea de calculatoare fără specific comercial, finanțată de guvernul S.U.A. şi considerată a fi un instrument modern, destinat facilitării activităţii de cercetare. Pe la mijlocul anilor 80, National Science Foundation a creat o reţea cu posibilități de transmisie de …

Read More »

Stimularea adoptării eBusiness în Europa de sud-est

După recenta criză a dot.com, afacerile electronice (eBusiness) sunt văzute, în prezent, ca o inovare fundamentală a afacerilor. În primul rând, este vorba de întreaga afacere, nu doar de tehnologie, deoarece toată firma trebuie să se ridice la un nou nivel de acţiune substanţial diferit, care este global, bazat pe …

Read More »

ENLARGE

ENLARGE – ENTREPRENEURSHIP LABORATORY FOR EASTERN EUROPEAN REGIONS – este un proiect european din programul Information Society Technologies, IST-2000-29381, care promovează adoptarea pe scară largă a conceptului eBusiness în Europa de est şi țări balcanice. Proiectul a demarat în septembrie 2001 şi se finalizează în aprilie 2003. Demersul proiectului a …

Read More »

Reglementare legislativă privind protecţia persoanelor în raport cu culegerea şi prelucrarea datelor cu caracter personal pe magistralele informaţionale, armonizată cu directivele UE

drnd. mat. Rodica Brinda mat. Rodica Hrin Daniel Savu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti Capitolul 1 Destinat utilizatorilor: Art. 1 Utilizarea rețelei electronice de comunicație nu este, în general, sigură. Trebuie folosit orice mijloc disponibil legal pentru a se proteja informaţiile transmise, cu ajutorul criptării mesajelor …

Read More »