Vlad

Factorul uman vs. securitatea cibernetică

Adrian Victor VEVERA, Alexandra Raluca ALBESCU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, 011455, București, România victor.vevera@ici.ro, raluca.albescu@ici.ro Rezumat: Securitatea cibernetică a devenit o preocupare pentru toate organizațiile din lume, iar potențialele amenințări sunt tratate cu o seriozitate din ce în ce …

Read More »

Impactul satisfacției muncii în activitatea de cercetare. Studii de caz

Lidia BĂJENARU, Mihaela TOMESCU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, 011455, București, România lidia.bajenaru@ici.ro, mihaela.tomescu@ici.ro Rezumat: Resursele umane înalt calificate constituie factorul esenţial al creaţiei şi al difuziei cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice. Societatea românească contemporană trebuie să se alinieze standardelor europene …

Read More »

Influența calității job-ului asupra creșterii performanțelor în activitatea de cercetare

Dragoș Daniel IORDACHE1,2, Costin PRIBEANU1,3, Irina CRISTESCU1, Alexandru BALOG1  1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București 2 Universitatea București 3 Academia Oamenilor de Știință din România dragos.iordache@ici.ro, costin.pribeanu@ici.ro, irina.cristescu@ici.ro, alexandru.balog@ici.ro Rezumat: Printre factorii profesionali care influențează performanța în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) se numără: calitatea ocupației, organizarea …

Read More »

Metoda quasi-Newton diagonală bazată pe minimizarea funcţiei Byrd-Nocedal pentru optimizare fără restricţii

Neculai ANDREI Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, București, 011455, România nandrei@ici.ro Rezumat: În această lucrare prezentăm o nouă paradigmă de optimizare fără restricţii care constă în următoarele ingrediente: 1) aproximarea matricei Hessian a funcţiei de minimizat cu o matrice …

Read More »

Analiza costurilor unui atac cibernetic

Adrian Victor VEVERA, Adriana Meda UDROIU  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, București, 011455, România victor.vevera@ici.ro, meda.udroiu@rotld.ro Rezumat: Atacurile cibernetice s-au dezvoltat şi creează pagube într-o serie largă de domenii. Daunele unui atac pot conduce la costuri de zeci de …

Read More »

De la amenințarea cibernetică la acțiunea ostilă în spațiul cibernetic

Adrian Victor VEVERA Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti victor.vevera@ici.ro Rezumat: În contextul agresiunilor cibernetice de dată recentă putem spune că acestea reprezintă pentru societatea informaţională cea mai mare provocare. Din acest motiv, o componentă fundamentală a securităţii naţionale a oricărui stat modern o reprezintă asigurarea securităţii cibernetice. …

Read More »

Influența factorilor motivaționali asupra performanței în activitatea de cercetare

Alexandru BALOG1, Tudor PRISECARU2, Emilia VISILEANU3, Irina CRISTESCU1, Sevinci POP4, Ana Voichița TEBEANU2 1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti 2 Universitatea Politehnica București 3 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielǎrie, București 4 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș” alexb@ici.ro, …

Read More »

O abordare ontologică în personalizarea sistemului de e-learning

Lidia BĂJENARU, Mihaela TOMESCU Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareşal Averescu Nr. 8-10, Bucureşti, 011455, România lidia.bajenaru@ici.ro mihaela.tomescu@ici.ro Rezumat: Apariţia Web-ului semantic şi a tehnologiilor sale au deschis calea, în ultimul deceniu, pentru dezvoltarea ontologiilor și a sistemelor care utilizează ontologii în diverse …

Read More »

Caracteristici de calitate ale aplicațiilor eHealth

Eugenia TÎRZIU, Maria GHEORGHE-MOISII Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, București, 011455, România eugenia.tirziu@ici.ro, maria.moisii@ici.ro Rezumat: eHealth are un rol esențial în contextul contemporan al sănătății, în general, și al îngrijirii sănătății, în special. eHealth construiește punți inovatoare de informații …

Read More »

Influenţa managementului şi resurselor organizaţiei asupra creşterii performanţei în activităţile CDI

Costin Pribeanu1, Claudia Roman2, Cristian DRAGHESCU3, Sebastian ROŞULESCU4, Claudia NICULESCU5 1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti 2 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT București 3 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronicǎ şi Tehnica Mǎsurǎrii 4 S.C. ICTCM – Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru …

Read More »