Vlad

Proiectul NI4OS-Europe – suport pentru Inițiativa națională Open Science Cloud

Adrian-Victor VEVERA1, Dragoș-Cătălin BARBU1,2, Gabriel NEAGU1, Ella CIUPERCĂ1 1 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București 2 Academia de Studii Economice, Școala Doctorală de Informatică Economică victor.vevera@ici.ro, dragos.barbu@ici.ro, gabriel.neagu@ici.ro, ella.ciuperca@ici.ro Rezumat: Misiunea și viziunea proiectului NI4OS-Europe constau în a contribui esențial la portofoliul de servicii al European …

Read More »

Design and analysis of maximum power point tracking algorithms for PV/Wind hybrid system

Oumlkheir BOUCHIBA, Tahar MERIZGUI*, Bachir GAOUI, Saliha CHETTIH, Ali CHEKNANE LMSF Laboratory, Electrical Engineering Department, Laghouat 03000, Algeria *Corresponding author: Tahar MERIZGUI t.merizgui@lagh-univ.dz Rezumat: This work proposes the hybrid renewable sources, for instance, the wind generator and the photovoltaic modules used to produce energy to recharge the solar battery storage …

Read More »

Analiza evoluției indicatorilor DESI și SNADR ai societății informaționale

Eleonora TUDORA, Maria GHEORGHE-MOISII, Eugenia TÎRZIU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București eleonora.tudora@ici.ro, maria.moisii@ici.ro, eugenia.tirziu@ici.ro Rezumat: Evoluția economiei și a societății digitale se reflectă printr-o creștere generală a eficienței economice și o îmbunătățire în toate domeniile. Este primordial ca progresele înregistrate de societatea digitală să fie monitorizate …

Read More »

Secure IT Evolution Short Analysis

Mircea-Constantin ȘCHEAU1*, Călin Mihail RANGU2, Cătălin UDROIU3 1 Universitatea din Craiova 2 Financial Supervisory Authority 3 Integrisoft Solutions mircea.scheau@edu.ucv.ro, calin@rangu.ro, udroiu_catalin@yahoo.com *Corresponding author:  Mircea-Constantin ȘCHEAU mircea.scheau@edu.ucv.roy Rezumat: Miliarde de persoane au acces la mediul online prin intermediul căruia se efectuează transferuri financiare sau de date cu caracter personal. Granițele criminalității …

Read More »

Suport integrat bazat pe tehnologii IoT pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor în vârstă

Lidia BĂJENARU, Ion Alexandru MARINESCU, Ciprian DOBRE, Mihaela TOMESCU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București lidia.băjenaru@ici.ro, ion.marinescu@ici.ro, ciprian.dobre@ici.ro, mihaela.tomescu@ici.ro Rezumat: Ritmul crescut de îmbătrânire a populației la nivel mondial conduce către necesitatea pregătirii de sisteme de asistență medicală și socială pentru persoanele în vârstă. În acest context, …

Read More »

O abordare multi-criterială pentru selecția produselor software de simulare bazată pe
metoda Matter Element

Constanţa Zoie RĂDULESCU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București zoie.radulescu@ici.ro Rezumat: Modelarea şi simularea sunt unele dintre cele mai avansate și puternice instrumente pentru analiza performanței operaționale în companii pentru a sprijini adaptarea continuă la nevoile pieței. Există o gamă largă de pachete software de simulare disponibile …

Read More »

Industry revolution 4.0: the readiness of graduates of higher education institutions
for fulfilling job demands

Quaratul ‘Aini ABDULLAH, Norshima HUMAIDI, Melissa SHAHROM Faculty of Business and Management, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Selangor, Puncak Alam Campus, Malaysia Corresponding author: Norshima HUMAIDI norshima958@uitm.edu.my Rezumat: Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0) is the mass implementation of cyber physical systems in the industry, which leads to an intelligent, connected and …

Read More »

Model conceptual pentru un sistem de prezență inteligentă care vizează consolidarea
măsurilor de siguranță și securitate în școli

Ovidiu BICA Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București ovidiu.bica@ici.ro Rezumat: Cererea pentru asigurarea și consolidarea măsurilor de siguranță și securitate este în continuă creștere, fiind necesară monitorizarea personalizată a copiilor pe toată durata programului școlar. Sistemul educațional ar trebui să pună un accent mai mare pe prezența …

Read More »

Deep Learning   pentru descrierea automată a imaginilor în limbaj natural – Image Captioning

Anca Mihaela HOTĂRAN, Mihnea Horia VREJOIU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București anca.hotaran@ici.ro, mihnea.vrejoiu@ici.ro Rezumat: Sintagma Image Captioning (IC) în contextul vederii artificiale se referă la generarea automată de descrieri textuale asociate imaginilor digitale. Nu este vorba doar de recunoaşterea obiectelor din aceste imagini, ci şi de …

Read More »