Vlad

Deep Reinforcement Learning. Studiu de caz: Deep Q-Network

Mihnea Horia VREJOIU  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti mihnea.vrejoiu@ici.ro Rezumat: Inteligenţa artificială (Artificial Intelligence – AI) a ajuns astăzi poate cel mai de actualitate subiect în numeroase domenii. Unul dintre obiectivele principale ale AI este crearea de agenţi complet autonomi capabili să interacţioneze cu lumea înconjurătoare …

Read More »

Internet of Things framework development using Fuzzy approach

Changiz VALMOHAMMADI1*, Kobra DEHBASTEH2  1 Ph. D. Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding author*) valmohammadi@yahoo.com 2 Ph. D. candidate of IT Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran rdehbasteh@gmail.com Rezumat: Given the increasing usage of the …

Read More »

Conceptul de serious gaming aplicat în educație pentru managementul orașelor viitorului

Jarutpong VASUTHANASUB1, Olga BUCOVETCHI2, Radu D. STANCIU2, Dorel BADEA3  1 Old Dominion University 2 Universitatea “POLITEHNICA” din Bucureşti 3 Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu jvasutha@odu.edu, olga.bucovetchi@upb.ro, radu.stanciu@upb.ro, dorel.badea@yahoo.com Rezumat: Utilizarea jocurilor serioase (serious gaming) ca instrument de învățare este una dintre cele mai promițătoare abordări. Jocurile pot oferi …

Read More »

Aspecte privind securitatea la nivelul SLA în serviciile de Cloud computing

Dragoș BARBU1,2, Alexandru SIPICĂ1, Ionuț CANDET1 1Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București 2Academia de Studii Economice, Școala Doctorală de Informatică Economică dragos.barbu@ici.ro, alexandru.sipica@ici.ro, ionut.candet@ici.ro Rezumat: Lucrarea de față își propune să identifice importanța securității la nivelul SLA (Service Level Agreement) în condiția utilizării scăzute a serviciilor …

Read More »

Noi tendințe în predicția liniară a evenimentelor

Carmen ROTUNĂ, Antonio COHAL, Ionuț SANDU, Mihail DUMITRACHE Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București carmen.rotuna@rotld.ro, antonio.cohal@rotld.ro, ionut@rotld.ro, mihaildu@rotld.ro Rezumat: Dezvoltarea continuă în domeniul științei datelor a transformat considerabil analiza datelor de dimensiuni mari. Acestea reprezintă fundamentul inovării, însă valoarea lor provine din informaţiile pe care experţii le …

Read More »

Sistem online de evaluare a implementării Agendei Digitale pentru România

Doina BANCIU1,2, Ionuț PETRE1, Dragoș SMADA1, Ionuț SANDU1 1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București 2 Academia Oamenilor de Ştiinţă din România doina.banciu@ici.ro, ionut.petre@ici.ro, dragos.smada@rotld.ro, ionut@rotld.ro Rezumat: În România, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) și Banca Mondială au semnat un acord de servicii de consultanță cu …

Read More »

Contributions to the Demythisation of the Bipolar Junction Transistor

Dragoş NICOLAU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, 011455, București, România dragos.nicolau@ici.ro Rezumat: The Bipolar Junction Transistor (further referred as BJT) remains an interesting scientific topic. Explanations dedicated to this device generally resort to mathematic or circuit models, thus offering less substantial …

Read More »

Tehnologii de trasabilitate în sectorul agroalimentar

Eleonora TUDORA, Eugenia TÎRZIU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, 011455, București, România eleonora.tudora@ici.ro, eugenia.tirziu@ici.ro Rezumat: Odată cu globalizarea industriei alimentare, trasabilitatea a devenit un factor important pentru sectorul agroalimentar. Prin urmare, devine importantă necesitatea unui sistem fiabil de identificare și urmărire …

Read More »

Aspecte metodologice privind dezvoltarea și validarea scalelor de măsurare în domeniul sănătății

Alexandru BALOG, Lidia BĂJENARU, Irina CRISTESCU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, 011455, București, România alexandru.bolog@ici.ro, lidia.bajenaru@ici.ro, irina.cristescu@ici.ro Rezumat: În domeniul sănătății au fost elaborate și validate numeroase scale de măsurare având aplicabilitate la evaluarea stării de sănătate, a bunăstării psihologice și …

Read More »

Identifying and Prioritizing the Cultural Factors Affecting the Successful Implementation of Knowledge Management in the Industry of Electronic Insurance Services by Using the Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Method

Erfan ARAMOON, Vahid ARAMOON Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Tehran, Iran *Corresponding Author: Vahid Aramoon Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran aramoonvahid@gmail.com Rezumat: Considering the use of knowledge as a strategic advantage in various service industries and the need to identify key success factors for …

Read More »