Vlad

Dezoltarea şi administrarea website-ului prototip CERT.ro printr-un instrument software de content management bazat pe proiectul Open Source – JOOMLA

Marinescu Ion Alexandru ionut@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: În acest articol vom prezenta modul de realizare al site-ului CERT.ro. Scopul acestui site este de a realiza un cadru informaţional adecvat în domeniul securităţii informaţiei la nivel naţional, prin constituirea unor baze de date …

Read More »

Dezvoltarea şi administrarea aplicaţiilor WEB folosind instrumente software “Open Source” de „Content Management System”. Studiu comparativ între sistemele JOOMLA şi CMS Made simple.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte avantajele folosirii instrumentelor software open source de Content Management System (CMS) în realizarea şi administrarea site-urilor web, de la cele mai simple la cele mai complexe utilizând funcţionalităţile de bază şi suplimentare …

Read More »

Metrica reprezentativităţii în entități text

Academia de Studii Economice Bucureşti Rezumat: Se definesc conceptele de entităţi text structurate şi componentele acestora. Se detaliază conceptul de ortogonalitate a entităţilor structurate şi se aplică acest concept în cadrul textelor componente ale aceleaşi entităţi. Sunt definite criteriile ce stau la baza studiului ortogonalităţii. Se detaliază operaţiunea de normalizare …

Read More »

Cadru de lucru colaborativ suport pentru implementarea standardelor deschise în sisteme informatice

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: Această lucrare prezintă un prototip de cadru de lucru colaborativ suport pentru implementarea standardelor deschide în sisteme informatice în domeniul administraţiei publice: context, demersul cercetării şi funcţiunile acestuia. Cuvinte cheie: standarde deschise, interoperabilitate, cadru de lucru colaborativ Vizualizează articolul …

Read More »

Negaţia şi sensul ei logic

Paul Sfetcu psfetcu@yahoo.com Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: În acest articol ne prezentăm modul în care apare negaţia ca funcţie logică în sistemele logico-formale de astăzi, ca şi poziţia principială logică pe care au avut-o şi o au marii logicieni, începând cu Aristotel şi …

Read More »

Aspecte privind afacerile online şi un prototip de platformă de e-gaming

Zamfiroiu Alin zamfiroiu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: În acest articol sunt prezentate conceptele de bază despre o afacere online. Se detaliază modul în care poate fi realizată o afacere online şi care sunt criteriile ce trebuie urmărite în lansarea unei astfel de afaceri. …

Read More »

Identificarea sistemelor logistice

Mihai Tertişco Universitatea Politehnica din Bucureşti tertisco_mihai@yahoo.com Rezumat: Lucrarea prezintă rezultate ale cercetării ştiinţifice cu privire la modelarea şi identificarea experimentală a proceselor logistice cu evenimente aleatoare binare. Cuvinte cheie: modelare, identificare, regresii logistice, metoda Monte-Carlo. Vizualizează articolul complet COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE: Mihai Tertişco, Gabriel-Cristian Ene, …

Read More »

Managementul e-Content: Proiectul SINRED

Rezumat: Articolul prezintă realizarea primului sistem național de management al resurselor digitale în știință și tehnologie. Proiectul poartă denumirea SINRED și se bazează pe structuri GRID. Își propune reunirea informațiilor digitale, aflate în baze de date dispersate în instituții publice, unități de învățământ, unități de cercetare. Va crește astfel numărul …

Read More »

Tehnologii avansate pentru reconstituirea și accesul la obiective din patrimoniul cultural național

Reconstituirea 3D a imobilelor distruse după fotografii vechi Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI, București Rezumat: Lucrarea de față prezintă o componentă software, destinată reconstituirii 3D a imobilelor distruse, reconstituire realizată după fotografii vechi, ca o dezvoltare a instrumentului de reconstituire 2D, care redă atmosfera sfârșitului de secol …

Read More »

Bigrafuri colorate de transport

Rezumat: O rețea Petri de transport, descrisă de graful rețelei (sau matricea de referință) și marcajul rețelei, ale cărei arce și mărci primesc atribute de culoare, devine un bigraf colorat. Matricele Pre, Post și de incidență sunt matrice celulare, vectorii de culoare substituind elementele matricelor corespunzătoare din bigraful necolorat. Rețelei …

Read More »