Vlad

Validarea rapoartelor electronice emise de casele fiscale de marcat
Aplicația ExportValidator

Paul-Cristian VASILE Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București paul.vasile@ici.ro Rezumat: Odată cu modificarea legislației din România privind aparatele de marcat electronice fiscale, operatorii economici sunt obligați să se echipeze cu dispozitive care exportă rezumatul zilnic al vânzărilor digital, pe un dispozitiv de stocare extern. Fișierul raportat …

Read More »

Servicii electronice transfrontaliere pentru administrația publică bazate pe principiul „Once-Only”

Carmen-Elena CÎRNU, Carmen-Ionela ROTUNĂ Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București carmen.cirnu@ici.ro; carmen.rotuna@ici.ro Rezumat: În acest moment, implementarea serviciilor publice electronice transfrontaliere reprezintă o prioritate a administrațiilor publice la nivel european pentru accelerarea dezvoltării economice. În prezent, există încă bariere tehnice, administrative și juridice care împiedică întreprinderile …

Read More »

SLA pentru procesarea în Cloud: cazuri de utilizare pentru procesarea imaginilor prin satelit, gestionarea dezastrelor și IoT

George-Valentin IORDACHE1, Cătălin NEGRU1, Gabriel NEAGU2, Florin POP1,2 1 Universitatea “Politehnica” din București, Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației 2 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București george.iordache@cs.pub.ro; catalin.negru@cs.pub.ro; gabriel.neagu@ici.ro; florin.pop@cs.pub.ro Rezumat: Procesarea în Cloud este foarte importantă în contextul ariei de cercetare despre Cloud-ul computațional. În …

Read More »

Demitizarea interfeţelor în Programarea Orientată Obiect

Dragoş NICOLAU Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București dragos.nicolau@ici.ro Rezumat: Lucrarea de faţă are drept scop prezentarea unui ansamblu de consideraţii gîndite (destinate) să clarifice noţiunea de “interfaţă” – un instrument remarcabil în dezvoltarea software, care, însă, riscă să rămînă, în mod oneros şi nedrept, un …

Read More »

Utilizarea tehnicilor de analiză a datelor în procesul de identificare a evaziunii fiscale

Dragoș-Cătălin BARBU Academia de Studii Economice, Școala Doctorală de Informatică Economică bcatalin_ro@yahoo.com Rezumat: La nivel macroeconomic puterea de analiză a datelor și a informațiilor digitale de natură fiscală joacă un rol esențial în implementarea strategiilor economice. Volumul mare de date zilnice rezultate în timp real la nivel național prin transmiterea …

Read More »

Evaluarea multidimensională a riscurilor infrastructurilor critice spațiale: factorul uman

Marius Eugen OPRAN1,2, *Olga BUCOVEȚCHI2, Ulpia Elena BOTEZATU1, 2, Radu D. STANCIU2 1 Agenția Spațială Română 2 Universitatea “Politehnica” din București marius.opran@rosa.ro; ulpia.botezatu@rosa.ro; radu.stanciu@upb.ro *Corresponding author: Olga BUCOVEȚCHI olga.bucovetchi@upb.ro Rezumat: Lucrarea prezintă unele riscuri din spațiul cosmic, elaborând un profil de risc pentru infrastructurile critice spațiale, prezentând pe scurt problema …

Read More »

Alzheimer assistant: a mobile application using Machine Learning

Nahla ALJOJO1, Reem ALOTAIBI2, Basma ALHARBI3, Areej ALSHUTAYRI3, Amani Tariq JAMAL4, Ameen BANJAR1, Mashael KHAYYAT1, Azida ZAINOL5, Abrar AL-ROQY1, Rahaf AL-MAGRABI1, Taghreed KHALAWI1, Sarah AL-HARTHI1 1 College of Computer Science and Engineering, Information system and Technology Department, University of Jeddah, Jeddah, Saudi Arabia nmaljojo@uj.edu.sa, abanjar@uj.edu.sa, mkhayyat@uj.edu.sa, Abfa95@hotmail.com, rahafalmagrabi@gmail.com, To0ota.kh.2020@gmail.com, alharthisarah97@gmail.com …

Read More »

Tendințe în dezvoltarea portalurilor grid

ing. Cristian Popescu (cristian@racai.ro) Institutul de Cercetări în Inteligența Artificială, Academia Română Rezumat: Acest articol a fost structurat în cinci secțiuni. Prima secțiune cuprinde definirea termenilor utilizați pe parcursul întregului articol și o descriere a contextului general. Ea este urmată de formularea unor cerințe pentru dezvoltarea unui mod de accesare …

Read More »