Vlad

Detecţia automată a defectelor în controlul radiologic al îmbinării sudate.
Metode noi morfologice şi structurale de explorare a imaginii radiologice

Aurel Marian Ministerul Industriei şi Comerţului Rezumat: Particularitatea defectoscopiei radiologice a îmbinărilor sudate, caracterizată prin: dispersia mare a calității imaginii radiologice, absenţa datelor statistice pentru eșantionare, specific tehnologic şi cerinţe standardizate de control creşte dificultatea elaborării unui sistem automat de detecție. Metoda morfologică şi structurală prezentată ia în considerare aspecte …

Read More »

Transformata Wigner – Ville. Versiuni discrete periodice şi aperiodice

ing. Doinița Ghinea Grupul Şcolar Industrial Nr. 19 București Rezumat: Utilizarea transformatei Wigner-Ville în scopul analizei timp-frecvenţă a semnalelor nestaționare prezintă un mare avantaj faţă de alte metode, datorită preciziei cu care se pot localiza evoluţiile spectrale, însă apariţia termenilor de interferenţă face dificilă interpretarea imaginilor obținute. În prezenta lucrare …

Read More »

Soluţii de integrare software a activităţilor în ingineria concurentă

prof. dr. ing. Mihai Aurelian Stănescu dr. ing. Daniela Saru dr. ing. Simona Liliana Caramihai Universitatea Politehnica din Bucureşti Rezumat: Articolul prezintă paradigma ingineriei concurente şi, în special, un concept de bază al acesteia – echipa pluridisciplinară de proiectare. O astfel de echipă poate lucre eficient numai în contextul existenței …

Read More »

DCOM, CORBA, JAVA: Studiu comparativ şi orientări de perspectivă

ing. Daniela Saru Facultatea de Automatică şi Calculatoare Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Articolul conține o prezentare succintă a tehnologiilor DCOM (cu tehnologiile corelate pe care le include, OLE, COM, protocol DCOM), CORBA şi a limbajului Java în contextul rolului pe care acestea îl au în elaborarea şi utilizarea aplicațiilor software …

Read More »

Aspecte privind potenţialul de aplicabilitate al modelelor cognitive utilizate în
interacţiunea om-calculator

dr. ec. Costin Pribeanu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Metodele utilizate în prezent în proiectarea interfețelor om-calculator au la bază modele cognitive, care au fost elaborate pentru a reprezenta aspecte esenţiale ale procesului de interacţiune, dar care au evoluat în timp, în contextul unor aplicaţii diverse, …

Read More »

Baza de date Access pentru ecologie și protectia mediului

mat. Victor Popa ing. Mina Boboc Victoriana Popa Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Se prezintă baza de date care integrează modele de simulare din biblioteca de modele pentru ecologie și protecția mediului. Baza de date include datele necesare funcționării modelelor ecologice, furnizând totodată integritatea datelor. De …

Read More »

Bază de date distribuită geografic pentru ecologie

dr. ing. Dan Buzuloiu ing. Cătălin Ciocoiu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Lucrarea prezintă modalitatea de proiectare a unei baze de date distribuită pentru monitorizarea și analizarea parametrilor ecologici. Se prezintă structura serverelor și a bazei de date ce poate fi acest scop, precum și aspecte …

Read More »