Vlad

Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a teoriei “rough-set” în asistarea deciziei din piața de capital

Rezumat:  În prezent, asistăm la pătrunderea tehnologiei informaţiei în cele mai diverse sfere ale activității umane, cum ar fi manageriale, economice, sociale, științifice, inginereşti etc. Rentabilitatea acestor sisteme depinde, pe de o parte, de metodele şi tehnicile folosite în modelarea diferitelor activităţi, fenomene sau procese din lumea reală, iar, pe …

Read More »

Modalităţi evoluate ale interacțiunii om-calculator

drnd. ing. Cristina Niculescu CCAIAPLNMC – Academia Română ncristina@racai.rom; http//www.racai.ro~cristina Rezumat: Lucrarea prezintă câteva modalități evoluate ale interacțiunii om-calculator. Prima parte este dedicată sistemelor pentru interfețe inteligente; definirea lor, descrierea componentelor unui astfel de sistem şi amplasarea acestora într-un model generic funcțional. În partea a doua a lucrării, sunt oferite …

Read More »

Reţele ortogonale

Cristian Lupu Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice al Academiei Române Rezumat: Prezentăm într-un mod sistematic, de la simplu la complex, principalele rețele ortogonale. Se porneşte de la sistemul de numerație în bază multiplă şi se continuă cu reprezentările algebrice şi grafice ale lanţului, hipergrilei, hipercubului binar, hipergrilei generalizate, torului, hipertorului, …

Read More »

Clasificarea formelor plane utilizând distanţe sintactice

dr. ing. Ovidiu Grigore dr. ing. Octavian Grigore Universitatea Politehnica din Bucureşti Rezumat: În lucrare sunt prezentate metode de clasificare sintactice, bazate pe compararea cu modele (“matching”). În general, formele plane (caractere, imagini de obiecte etc.) au o alcătuire complexă, care, într-o abordare globală de tip statistic, conduc la discriminări …

Read More »

Extinderea modelului arhitecturii sistemului de gestiune a reţelelor de telecomunicații

ș.l. dr. ing. Liliana Dobrică Universitatea Politehnica din Bucureşti Rezumat: Această lucrare este dedicată extinderii modelului arhitecturii sistemului pentru gestiunea rapoartelor problemelor din rețelele de telecomunicaţii. Posibilitatea realizării unui sistem de gestiune a rapoartelor problemelor din reţelele de telecomunicaţii, executabil pe orice platformă (Unix, Solaris, Windows) datorită tehnologiei Java, elimină …

Read More »

Poluarea armonică a reţelei de distribuţie a energiei electrice

Cosmin N. Popescu Constantin Rădoi Traian Manea Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Bucureşti Email: cnpo@elia.pub.ro, cradoi@elia.pub.ro, tman@alpha, imag.pub.ro. Rezumat: Lucrarea prezintă principalele avantaje, din care reiese necesitatea corecţiei factorului de putere. Se încearcă o caracterizare a transferului de putere într-o rețea formată din generator şi consumator. Astfel, se defineşte factorul …

Read More »

Modernizarea actului medical prin reingineria sistemului informațional specific unui spital (unitate pilot Spitalul Elias) folosind Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC)

drnd. mat. Gabriela Rodica Hrin Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti Rezumat: „Modernizarea actului medical prin reingineria sistemului informaţional, specific unui spital (unitate pilot Spitalul Elias) folosind Tehnologia informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC)” reprezintă denumirea proiectului care se derulează în cadrul contractului 70/1999 în programul RELANSIN. …

Read More »

Reingineria şi instituționalizarea fluxului comercial Euro-Asiatic şi Pan-European prin Concepte EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) şi TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor), RIFCEA-EDIT. Rezumat publicabil al proiectului.
Etapa a 4-a – Realizare şi experimentare prototip

drnd. mat. Gabriela Rodica Hrin Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti Rezumat: Proiectul “Reingineria şi instituționalizarea fluxului comercial Euro-Asiatic şi Pan-European, prin conceptele EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) şi TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor), RIFCEA-EDIT”, realizat în cadrul contractului nr. 69/1999, care …

Read More »

Serviciu Online pentru Informaţie Geografică/Spaţială (SOLIG/S)

dr. mat. Angela Ioniţă Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti Rezumat: SOLIG/S se adresează managementului de informaţie geografică. Limita principală a managementului de informaţie geografică este proliferarea diverselor tipuri de date, tehnologii GIS, GIS-uri şi aplicaţii. O astfel de diversitate este caracteristică unei dezvoltări rapide de …

Read More »

Reducerea numărului de nuanțe cromatice dintr-o imagine color

dr. ing. Ovidiu Grigore dr. ing. Octavian Grigore Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Imaginile sunt alcătuite dintr-un număr mare de nuanțe cromatice. Cum în aplicațiile practice (industria tipografică, industria textilă) acestea sunt foarte greu de obținut, este necesară reducerea acestora cu păstrarea calității imaginii iniţiale. În prezenta lucrare, este realizată o …

Read More »