Vlad

Stabilirea structurii buclelor de reglare asociate coloanelor de fracționare prin utilizarea tehnicii amplificărilor relative

Conf. Dr. ing. Nicolae Paraschiv Şef lucr. ing. Cornel Marinescu Asist. ing. Otilia Cangea Universitatea “Petrol-Gaze” Ploieşti Rezumat: Lucrarea propune utilizarea matricii amplificărilor relative (MAR) ca punct inițial în determinarea structurii de automatizare aferente unei coloane de fracționare. Eficiența unei structuri de automatizare, asociată unui proces multivariabil, deci şi unei …

Read More »

Analiza sensibilităţii unui sistem de reglare automată

Prof. dr. ing. Ștefan Ungureanu ing. Corneliu Petrilă Asistent ing. Florina Ungureanu Facultatea de Chimie Industrială Universitarea Tehnică “Gh. Asachi” laşi Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele aplicării analizei de sensibilitate la un sistem de reglare automată. Se apreciază importanţa relativă a diverșilor parametri dinamici ai buclei, din punct de vedere al …

Read More »

Controlul dinamic al granularității proceselor paralele de sinteză de imagine

Dr. ing. Felicia Ionescu SIMULTEC S. A., București Rezumat: Lucrarea evidențiază necesitatea şi modalitățile de asigurare ale controlului dinamic al granularității proceselor paralele de sinteză de imagine. Este prezentat un model de distribuire dinamică a sarcinilor de calcul între procesoarele componente ale calculatorului paralel, care reprezintă sistemul de sinteză de …

Read More »

Relaţii şi baze de date

mat. Brînzaru Alina Monica Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea îşi propune prezentarea într-o formă structurată a unor concepte utilizate în lucrul cu baze de date. Se propune şi un model de a extinde operațiile algebrei relaționale la operații cu mulțimi fuzzy, având în vedere că mulțimea atributelor asociate …

Read More »

O aplicaţie a teoriei categoriilor în baze de date

Mihai Marchidan Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea de față încearcă să expună într-un mod cât mai accesibil rezultatele din [1] şi să propună eventual și alte direcții de abordare şi utilizare ale acestora. Scopul materialului este de a prezenta o demonstraţie a decidabilităţii problemei echivalenței a două specificații …

Read More »

Mulţimi fuzzy. Asupra unei metode de generare a gradelor de apartenenţă

ing. Leon Bațachia Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Noțiunea centrală în sistemele fuzzy (înglobând în sistem fuzzy conceptele care țin atât de mulțimile fuzzy, cât şi de logica fuzzy) este aceea că valorile de adevăr (în cazul logicii fuzzy) sau apartenența la o mulțime (în cazul mulțimilor fuzzy) sunt …

Read More »

Despre fuzzificare

ing. Aurelia Cosmescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În lucrare sunt prezentate două metode de fuzzificare a funcțiilor continue, folosind principiul extensiei şi rețelele neuronale fuzzy. Cuvinte cheie: fuzzificare, regulator fuzzy, control fuzzy, principiul extensiei, rețele neuronale fuzzy. Vizualizează articolul complet COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE: Aurelia …

Read More »

O nouă metodă de fuzzificare şi aplicaţii în controlul fuzzy

ing. Cezar lonescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Articolul prezintă o metodă de determinare a gradului de apartenență a unei variabile crisp la o mulțime fuzzy. Prima secțiune analizează critic modul clasic de determinare a gradelor de apartenență şi proiectarea regulatoarelor fuzzy. În a doua secţiune este prezentată noua …

Read More »

O alternativă fuzzy pentru sisteme de protecţie de distanţă a liniilor electrice

ing. Pierre Rădulescu-Banu ing. Bogdan Enciu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Având în vedere faptul că, deşi rețelele electrice au evoluat în permanenţă, impunând condiţii noi şi instalațiilor de securitate, protecția de bază a liniilor electrice continuă totuşi să rămână cea de distanţă, care implică sisteme de control computerizate, …

Read More »

Sistem de control fuzzy

dr. ing. Florin Stănciulescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Se prezintă un sistem de control fuzzy care utilizează un regulator bazat pe prelucrarea de cunoştinţe fuzzy. Modelul care stă la baza funcționării sistemului de control fuzzy este un model de control hibrid (matematico-euristic) compus dintr-un model de simulare a …

Read More »