vineri , 20 septembrie 2019
roen

Vlad

De la amenințarea cibernetică la acțiunea ostilă în spațiul cibernetic

Adrian Victor VEVERA 1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti victor.vevera@ici.ro Rezumat: În contextul agresiunilor cibernetice de dată recentă putem spune că acestea reprezintă pentru societatea informaţională cea mai mare provocare. Din acest motiv, o componentă fundamentală a securităţii naţionale a oricărui stat modern o reprezintă asigurarea securităţii …

Read More »

Influența factorilor motivaționali asupra performanței în activitatea de cercetare

Alexandru BALOG1, Tudor PRISECARU2, Emilia VISILEANU3, Irina CRISTESCU1, Sevinci POP4, Ana Voichița TEBEANU2 1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti 2 Universitatea Politehnica București 3 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielǎrie, București 4 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș” alexb@ici.ro, …

Read More »

O abordare ontologică în personalizarea sistemului de e-learning

Lidia BĂJENARU, Mihaela TOMESCU 1 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareşal Averescu Nr. 8-10, Bucureşti, 011455, România lidia.bajenaru@ici.ro mihaela.tomescu@ici.ro Rezumat: Apariţia Web-ului semantic şi a tehnologiilor sale au deschis calea, în ultimul deceniu, pentru dezvoltarea ontologiilor și a sistemelor care utilizează ontologii în …

Read More »

Caracteristici de calitate ale aplicațiilor eHealth

Eugenia TÎRZIU, Maria GHEORGHE-MOISII 1 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, București, 011455, România eugenia.tirziu@ici.ro, maria.moisii@ici.ro Rezumat: eHealth are un rol esențial în contextul contemporan al sănătății, în general, și al îngrijirii sănătății, în special. eHealth construiește punți inovatoare de …

Read More »

Influenţa managementului şi resurselor organizaţiei asupra creşterii performanţei în activităţile CDI

Costin Pribeanu1, Claudia Roman2, Cristian DRAGHESCU3, Sebastian ROŞULESCU4, Claudia NICULESCU5 1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti 2 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT București 3 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronicǎ şi Tehnica Mǎsurǎrii 4 S.C. ICTCM – Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru …

Read More »

Platforma de e-Participare pentru facilitarea implicării cetățenilor
în inițiativele Smart City

Ionuț PETRE, Antonio-Marcel COHAL, Radu BONCEA 1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareşal Averescu Nr. 8-10, 011455, Bucureşti, Romania ionut.petre@ici.ro antonio.cohal@ici.ro radu.boncea@ici.ro Rezumat: Creșterea populației la nivel mondial și migrarea masivă a acesteia către zona urbană dau naștere la probleme noi și greu de gestionat …

Read More »

Utilizarea Tehnologiilor Big Data şi IoT în Domeniul Sănătăţii

Adriana ALEXANDRU1, Dora COARDOŞ1  1 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, București, 011455, România adriana.alexandru@ici.ro, dora.coardos@ici.ro Rezumat: În lucrarea de faţă se prezintă principalele abordări ale noilor tehnologii IT, utilizate în domeniul sănătătii. Aceste tehnologii se referă la Big Data, …

Read More »

Sistemul Elicoidal de Inovare – Analiză Critică

Gabriela FLORESCU 1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareşal Averescu Nr. 8-10, Bucureşti, 011455, România gflores@ici.ro Rezumat: Intenția acestui articol este de a fi un demers pentru informarea persoanelor interesate în aplicarea de strategii de creștere a nivelului de dezvoltare a țării noastre și deci, …

Read More »

Determinarea calității aplicațiilor mobile pe baza modului de dezvoltare

Alin ZAMFIROIU1,2, Radu BONCEA1, Ionuț PETRE1 1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareşal Averescu Nr. 8-10, Bucureşti, 011455, România 2 Academia de Studii Economice, Piaţa Romană Nr. 6, Sector 1, Bucureşti, 010374, România zamfiroiu@ici.ro radu@rotld.ro ionut.petre@ici.ro Rezumat: Creșterea numărului de dispozitive mobile aduce cu sine …

Read More »

Analiza comparativă a principalilor algoritmi SaaS pentru recunoașterea automată de entități în limba română

Bogdan IANCU Academia de Studii Economice, Piața Romană Nr. 6, Sector 1, București, 010374, România bogdan.iancu@ie.ase.ro Rezumat: Lucrarea de față își propune analiza comparativă a principalilor algoritmi de Named Entity Recognition disponibili în cloud, aplicați pentru texte scrise în limba română. Contextul în care acești algoritmi sunt analizați este cel …

Read More »