joi , 27 iunie 2019
roen

Vlad

Analiza comparativă a principalilor algoritmi SaaS pentru recunoașterea automată de entități în limba română

Bogdan IANCU Academia de Studii Economice, Piața Romană Nr. 6, Sector 1, București, 010374, România bogdan.iancu@ie.ase.ro Rezumat: Lucrarea de față își propune analiza comparativă a principalilor algoritmi de Named Entity Recognition disponibili în cloud, aplicați pentru texte scrise în limba română. Contextul în care acești algoritmi sunt analizați este cel …

Read More »

Aplicaţie experimentală de tip platformă IoT software

Ştefan Alexandru PREDA, Mihnea Horia VREJOIU Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareşal Averescu Nr. 8-10, Bucureşti, 011455, România stefan.preda5@gmail.com mihnea@ici.ro Rezumat: Sintagma „Internetul obiectelor/lucrurilor” (Internet of Things – IoT) a devenit (aproape) una comună astăzi. Numărul şi diversitatea obiectelor fizice (dispozitive) conectate la Internet şi …

Read More »