Vlad

Noi realizări privind standardizarea în domeniul tehnologiei informaţiei

drd. mat. Rodica Hrin ing. Mihaela Tomescu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti Comitet tehnic național Titlu Stadiu  CT 1941 SR ISO/CEI 2382-1 “Sisteme de prelucrare a datelor – Terminologie – Termeni fundamentali” proiect pentru anchetă publică CT 194 SR ISO 2382-19 “Sisteme de prelucrare a datelor …

Read More »

Informatizarea educaţiei naţionale (Proiect director)

Coordonator: prof. Viorel Marinescu Colectiv de elaborare: mat. Cornel Lepădatu ing. Mircea Gâlcă mat. Doina Enache ec. Daniela Pascal  Institutul de Cercetări în Informatică Contextul elaborării Proiectului Director de Informatizare a sistemului educației naţionale Organizarea şi funcționarea sistemului educaţiei naționale sunt reglementate prin Legea Învăţământului nr. 84/1995. Învăţământul urmăreşte realizarea …

Read More »

Rezolvarea ecuaţiilor de ordin înalt. De la logică la programare (Solving Higher-Order Equations: From Logic to Programming)

Christian Prehofer Birkhäuser, Boston, 1998, 186 p. Această monografie face parte dintr-o serie publicată de Editura Birkhäuser şi este intitulată “Progrese în ştiinţa calculatorului”, serie care îşi propune să tipărească lucrări care să fundamenteze teoria calculatorului. Lucrarea pe care o recenzăm dezvoltă tehnici de raționament ecuaţional şi de programare declarativă, …

Read More »

Introducerea ecuaţiilor cu derivate parţiale cu ajutorul produsului MATLAB (Introduction to Partial Differential Equations with Matlab)

Jeffrey M. Cooper Birkhäuser Verlag, AG, Basel, Berlin, 1998, 560 p. Domeniul ecuaţiilor cu derivate parţiale este, în egală măsură, important pentru matematică, dar şi pentru informatică, dat fiind faptul că acestea intervin în rezolvarea sistemelor distribuite, întâlnite în natură (ecologie, hidrologie, termodinamică, dar şi în sistemele construite de om). …

Read More »

Dicționar GIS

mat. Angela Ioniţă ing. Loana Truică ing. Claudiu Varcalin ing. Eugen Moise  Institutul de Cercetări în Informatică Publicarea unui dicționar cu termeni des utilizați în comunitatea Geographic Information Systems (GIS) care să ofere unui public cât mai larg posibilitatea de a se iniția și/sau de a-și îmbogăţi cunoştinţele într-un domeniu …

Read More »

Reglarea ieşirilor sistemelor nelineare incerte (Output Regulation of Uncertain Nonlinear Systems)

Autori: Christopher L. Byrnes, Francesco Delli Priscoli, Alberto Isidori Birkhäuser, Boston, 1997, 120 p. Obiectul acestei monografii îl constituie studiul unei probleme centrale în teoria controlului automat și anume problema controlului ieşirilor unui sistem, astfel încât să se realizeze urmărirea asimptotică a traiectoriilor prescrise şi/sau rejectarea asimptotică a perturbaţiilor nedorite. …

Read More »

Control şi haos (Control and Chaos)

Kevin Judd, Alistair Mees, Kok Lay Teo, Thomas L. Vincent Birkhäuser, Boston, 1997, 333 p. Acest volum conţine lucrările Seminarului “Control şi haos” care a avut loc la Honolulu, Hawaii (29 iunie – 1 iulie 1995). Workshop-ul a fost sponsorizat de către Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă (SUD) şi Departamentul Industriei, …

Read More »

Standarde internaţionale propuse pentru a fi transpuse în standarde naţionale în şedinta Comitetului Tehnic CT 196 – “Regăsirea informației, transfer şi gestiunea informaţiei pentru interconectarea sistemelor deschise” din data de 29.01.1997

Autori: Rodica Hrin, Viorica Hărăbor, Mihaela Tomescu Nr. crt. Standard Denumire standard Nr. pag.  În lucru Standard nou Propunere de introducere în plan 1 2 3 4 5 6 7 1 ISO/CEI 7498-1: 1994 Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model 59 DA ICI …

Read More »