Vlad

Telecomunicațiile – suportul societății globale informaționale

ing. Andrei Chirică Cred că există în acest moment trei întrebări fundamentale: De ce ne îndreptăm spre societatea globală informațională? Care este rolul telecomunicaţiilor în această societate? Cum se plasează România în această nouă revoluție industrială şi dacă este o cale mai rapidă pentru integrarea noastră în Europa? La primele …

Read More »

Modernizarea României și tehnologia informaţiei

Dr. Vasile Baltac, Profesor asociat Tehnologia informaţiei şi societatea 1.1 Noile dimensiuni ale impactului tehnologiei informaţiei Tehnologia informaţiei şi electronica reprezintă de câteva decenii noua provocare a economiei mondiale. Există suficiente argumente pentru a constata că are loc transformarea producţiei de produse ale tehnologiei informaţiei dintr-o producţie de bunuri de …

Read More »

România şi societatea informațională globală

Dr. ing. M. Guran Institutul de Cercetări în Informatică, București Despre “Societatea postindustrială” şi “societatea informaţională” Termenul de “societate postindustrială” a fost creat de Daniel Bell, profesor la Univ. Haward, în anii ’70, pentru a descrie noile structuri şi tendinţe care se iveau atunci în societăţile moderne dezvoltate [1]. Termenul …

Read More »

Cuantizarea vectorială a imaginilor statice descompuse ierarhic pe subbenzi

Dr. ing. Laurian Mărgărit Universitatea Politehnică București Ing. Gabriel Nicula Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Se prezintă o metodă nouă de codare a imaginilor statice, bazată pe cuantizarea vectorială a grupurilor de subbenzi de frecvență. Metoda folosește un predictor pentru zonele de detalii ale imaginii, folosind informația din detaliile …

Read More »

Generarea şi simularea fiinţelor virtuale autonome

ing. Ruxandra Cojocaru analist Carmen Călin Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Articolul de față se axează pe generarea și simularea ființelor virtuale autonome în contextul aplicațiilor sistemelor de realitate virtuală, punând în evidență evoluții ale tehnologiilor din acest domeniu, precum și probleme specifice lumii virtuale. Cuvinte cheie: realitate virtuală, …

Read More »

Reprezentări CSG în modelarea solidelor

ing. Marius Florin Coltor Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În articolul de față se propune o metodă recursivă de aducere a unei reprezentări CSG oarecare la o formă canonică, utilizând proprietățile zonelor active. Deși nu reprezintă un scop în sine, problema unicității reprezentărilor CSG se definește ca un aspect …

Read More »

Metode de recunoaştere bazată pe model a obiectelor tridimensionale

mat. Gabriela Dăncescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În articolul de faţă, ne propunem să abordăm diferite metode de recunoaştere bazată pe model a obiectelor tridimensionale, problemele care apar în proiectarea unui sistem de vedere bazat pe model, reprezentări, scheme de modelare a obiectului etc. Cuvinte cheie: CAD/CAM, recunoaștere …

Read More »

Construirea de lumi virtuale

ec. Claudia Ionescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În acest articol sunt evidenţiate componente ale lumilor virtuale și interacţiunea dintre acestea, incluse în soluţii de implementare care se materializează în sisteme integrate hardware/software complexe. Cuvinte cheie: senzori, univers, conducerea simulării, buclă de evenimente, geometria obiectelor. Vizualizează articolul complet COORDONATELE …

Read More »

Sisteme de Realitate Virtuală. Arhitecturi şi aplicaţii

ec. Claudia Ionescu analist Carmen Călin Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Articolul prezintă elemente relevante ale sistemelor de realitate virtuală, insistând asupra modurilor de redare a realității virtuale şi a arhitecturilor specifice. Cuvinte cheie: Realitate Virtuală (RV), cyberspace, simulare, imersiune, maşina de realităţi virtuale. Vizualizează articolul complet COORDONATELE PENTRU …

Read More »