Vlad

Dezvoltarea orientată spre obiecte a programelor

ing. Ștefan Trăușan-Matu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În lucrare sunt prezentate conceptele de bază ale abordării orientate spre obiecte în dezvoltarea programelor. Sunt discutate avantajele acestei abordări din punctul de vedere al ingineriei programării şi al teoriei limbajelor de programare. Sunt analizate pe scurt câteva din cele mai …

Read More »

Analiza sensibilităţii globale a sistemelor dinamice. Metode de abordare.

Prof. dr. ing. Ştefan Ungureanu Asistent ing. Florina Ungureanu Facultatea de Inginerie Chimică Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iași Rezumat: Lucrarea constituie o prezentare a cercetărilor privind teoria și metodele analizei sensibilităţii globale, aplicate la sistemele dinamice. Articolul urmăreşte doar să impună atenţiei inginerilor conceptul de sensibilitate globală şi din această cauză …

Read More »

I”-ul sau informatica și alternativa civilizație – cultură

Dr. ing. Gheorghe Ştefan Universitatea Politehnica Bucureşti “Lumea este locul de adunare al celor care nu pot să-şi suporte visul. Este patria solitudinii colective a celor asediați de coşmare.”  Ioan Petru Culianu: Hesperus 1. Introducere Lumea devine din ce în ce mai mult locul celor care doresc să fie împreună. …

Read More »

Tehnologia limbajului, premisă a societății informaționale globale

Dr. ing. Dan Tufiş Institutul de Cercetări în Informatică 1. Introducere Pe măsură ce progresele în telecomunicaţii şi calculatoare reduc distanțele, principalul factor inhibant în comunicaţie, tehnologia informaţiei transformă societatea într-un “sat global”. Progresele de necontestat, obținute în viteza de prelucrare şi în capacitatea de memorare a calculatoarelor, în tehnologiile …

Read More »

Tehnologii client-server

Dr. mat. Florin Păunescu Global Services and Systems – Glossy S.A. Din punct de vedere al raportului dintre producătorii (furnizorii) de produse şi servicii din domeniul tehnologiei informaticii (TI) şi utilizatorii acestora, se constată o basculare spre aceştia din urmă. Această basculare se manifestă printr-o schimbare de atitudine a utilizatorilor …

Read More »

Interconectivitatea – paradigmă a informatizării globale

Prof. dr. ing. Nicolae Țăpuş Universitatea “Politehnica”, Bucureşti 1.  Interconectivitatea – necesitate a informatizării Interconectivitatea la nivelul global este asigurată prin infrastructura de comunicaţii şi sistemul de programe care gestionează schimbul de informaţii. Toate ţările dezvoltate au un program pentru promovarea societății informaţionale. Acad. Mihai Dragănescu, în una din lucrările …

Read More »

Tendințe și perspective în informatizarea medicinei

Horia-Nicolai Teodorescu*1, Dan Galea**, Florin Topoliceanu***, Ion Bogdan+, Adrian Brezulianu++ Sfârşitul de secol este sub zodia a două mari proiecte ce nu privesc cosmosul, ori atomul, ci sunt legate de om. Aceste proiecte, indubitabil, sunt înrudite: ambele sunt privitoare la informaţie, deși clasic aparţin la două științe diterite. Primul proiect …

Read More »

Tehnologii informatice pentru procesele lucrative

Dr. ing. F. G. Filip Institutul de Cercetări în Informatică Introducere În câteva articole publicate în decursul ultimilor luni s-a încercat crearea unei perspective asupra conținutului, importanței și dinamicii procesului de construire a societăţii informatizate (SI) asa cum este el reflectat în documentele UE cât și prezentarea unor considerente (făcute …

Read More »

Microsistemele – o nouă treaptă de integrare tehnologică

Academician Dan Dascălu *) Universitatea “Politehnica”, Bucureşti Introducere Societatea informaţională globală se va baza pe o infrastructură informatică. Pentru procesarea, stocarea şi transmisia informaţiei se foloseşte tehnica electronică şi optoelectronică (la care se mai adaugă stocarea pe suport magnetic). Tehnologia dominantă în electronică este cea microelectronică. Componenta microelectronică este un …

Read More »