Vlad

TMS. Limbaj de specificare pentru maşini Turing

Silviu Calinoiu Universitatea Politehnica București Rezumat: Maşinile Turing au fost imaginate din nevoia de a formaliza conceptul de algoritm. Deşi definiția lor este foarte “puternică” (în sensul definirii frontierei între calculabil şi necalculabil), din punct de vedere al expresivităţii definiţia este greu de folosit. De aceea, matematicienii au introdus noțiunea …

Read More »

Reconfigurarea la calculatoarele cu structură în formă de bandă de asamblare

ing. Mircea Popa Universitatea Tehnică Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare Rezumat: Lucrarea tratează problema reconfigurabilităţii calculatoarelor cu structură în formă de bandă de asamblare. După prezentarea conceptului, a caracteristicilor benzilor de asamblare şi a clasificării lor, autorul descrie o soluţie proprie pentru reconfigurarea lor. Se prezintă un exemplu pentru …

Read More »

Unele rezultate în programarea matematică şi posibile aplicaţii (II)*

Dr. Vicenţiu Dumitru Dr. Florica Luban Academia de Studii Economice Bucureşti Rezumat: În lucrare sunt trecute în revistă unele rezultate matematice obţinute de autori şi se sugerează posibile aplicaţii la rezolvarea unor probleme din tehnică sau economie. Cuvinte cheie: identificarea sistemelor, programe matematică multicriterială, în condiţii de incertitudine şi în …

Read More »

Factori de influență și evoluții în automatizarea bazată pe calculator în sistemele de fabricație

Dr. ing. F. G. Filip Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În lucrare, se urmărește prezentarea, într-o abordare multidisciplinară, a unor evoluții extrem de rapide în dezvoltarea de sisteme care automatizează într-o manieră integrată funcţiile de producţie, concepție și economice din industria zilei de azi. Se evidenţiază influenţele exercitate de …

Read More »

Mecanism de sincronizare prin blocuri eveniment

Nicolae Robu Universitatea Tehnică din Timişoara Rezumat: Lucrarea prezintă soluțiile adoptate în implementarea unui mecanism de sincronizare prin blocuri eveniment, în cadrul executivului de timp real RTC86, conceput și realizat de autor. sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C. Se evocă noțiunea de bloc …

Read More »

Mecanism de excludere mutuală prin blocuri resursă

Nicolae Robu Universitatea Tehnică din Timişoara Rezumat: Lucrarea prezintă soluțiile adoptate în implementarea unui mecanism de excludere mutuală prin blocuri resursă, în cadrul executivului de timp real RTC86, conceput şi realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C. Se evocă noţiunea de …

Read More »

Algoritmi de generare a mulţimii funcţiilor surjective cu domeniu și codomeniu finit

mat. Ion Florea Universitatea Transilvania, Braşov Rezumat: Lucrarea prezintă o metodă de determinare a mulţimii funcţiilor surjective cu domeniu şi codomeniu mulţimi finite, bazată pe metoda generală de elaborare a algoritmilor Backtraking. Cuvinte cheie: algoritm, corectitudine algoritm, echivalență, mulţime. Vizualizează articolul complet COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE: Ion …

Read More »

Algoritmii genetici, între certitudini și speranțe

mat. Florin Buzuloiu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: În articol se trec în revistă principiile generale de construire a Algoritmilor Genetici, operatorii folosiţi şi modul de lucru în cadrul modelării unei probleme ca algoritm genetic, deci ca un program de evoluţie. Este prezentată apoi rezolvarea unei probleme de planificare …

Read More »