Vlad

Noi strategii de ordonanţare a operaţiilor în sistemele integrate de fabricaţie

ec. Mihaela Popescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Articolul prezintă o sinteză a celor mai recente abordări ale problemei programării operaţiilor în sistemele productive cu fabricaţie integrată. Este vorba de metoda programării dinamice în două tratări diferite (Svetska şi Kusiak), de metoda relaxării resurselor utilizând multiplicatorii Lagrange, de metoda …

Read More »

Standarde și modele de referinţă în grafica pe calculator

ec. Costin Pribeanu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Standardele internaţionale de grafică pe calculator au avut o influenţă majoră asupra conceptelor, arhitecturilor şi algoritmilor asociaţi cu programarea grafică, independent de dispozitiv. În acest sens, articolul propune o privire retrospectivă aupra dezvoltării standardelor de grafică pe calculator din ultimul deceniu şi …

Read More »

Amplasarea asistată de calculator a facilităţilor de producţie

ing. Dumitru Petre Popescu, mat. Angela Popa Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat:  Amplasarea facilităţilor într-un spaţiu de producţie este direct legată de transportul obiectelor între posturile de lucru şi are consecințe asupra eficienţei producţiei. Lucrarea cuprinde expunerea generală a problemei de amplasare şi trece în revistă tehnicile disponibile pentru …

Read More »

Prelucrarea datelor în sistemele de producţie integrată cu calculator

mat. Rodica Constantinescu, ing. Adrian Domide Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Sistemele de producţie şi inginerie integrată cu calculator – CIME (Computer Integrated Manufacturing and Engineering) tind să asiste, prin intermediul componentelor software, întregul ciclu de dezvoltare a unui produs tehnic. Asistarea integrală şi integrată a tuturor proceselor implicate …

Read More »

Logistica sistemelor integrate

ing. Dumitru Petre Popescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Logistica este un domeniu de activitate în expansiune, pus în evidenţă de cerinţele de flexibilizare şi integrare prin automatizare, care cuprinde sfera proceselor neproductive. Se defineşte conţinutul şi structura logisticii, se prezintă aria de cuprindere a logisticii interne şi a logisticii …

Read More »

Mecanism de dispecerizare a taskurilor într-un executiv de timp real

Nicolae Robu Universitatea Tehnică din Timişoara Rezumat: Lucrarea are ca obiect soluţiile adoptate pentru dispecerizarea taskurilor în executivul de timp real RTC86, conceput și realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C. Se prezintă politica de dispecerizare, surprinzând-o printr-un model. Este abordată …

Read More »

Mecanism de comutare a taskurilor într-un executiv de timp real

Nicolae Robu Universitatea Tehnică din Timişoara Rezumat: Lucrarea prezintă, într-o abordare originală, problematica comutării taskurilor, în cadrul unui executiv de timp real, şi soluţiile adoptate pentru implementarea mecanismului de comutare al executivului RTC86, conceput și realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO …

Read More »

Algoritmi de criptare

mat. Elena Șendroiu Institutul de Cercetări în Informatică “Criptografia, scriere secretă, este probabil la fel de veche ca și scrierea însăşi. Numai recent ea a devenit obiectul unor cercetări ştiinţifice datorită – printre altele – vastelor sale aplicații în ceea ce priveşte asigurarea securităţii datelor.” ARTO SALOMAA Rezumat: Articolul prezintă …

Read More »

Considerații epistemologice asupra posibilității realizării unui nou tip de procesor specific programării logice

Ing. Ion Mincă Institutul de Cercetări pentru Tehnică de Calcul Rezumat: Bazându-se pe rezultatele obţinute în cadrul unor cercetări deja elaborate – o paradigmă fenomenologică a domeniului hardware – se efectuează o analiză epistemologică asupra prelucrărilor de tip logic specific paradigmei “programarea logică” şi asupra posibilităţilor de realizare a unei …

Read More »