sâmbătă , 23 ianuarie 2021
roen

Vlad

INFONUCLEAR – Suport tehnologic pentru diseminarea informației în domeniul nuclear

Florin Hartescu Mădălin Leauta Valentin Cristea Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București Rezumat: Lucrarea prezintă arhitectura unui suport tehnologic pentru diseminarea informației, structurată pe trei niveluri, completată cu un al patrulea nivel care asigură o securitate sporită: –  nivelul interfeței cu utilizatorul rulează pe un browser …

Read More »

Caracteristicile și avantajele tehnologiei MPLS

Rezumat: Rutarea tradițională a paehetelor IP se bazează pe analiza adresei destinație IP, conținută în header-ul nivelului rețea, pentru fiecare pachet ce se deplasează de la sursă la destinație. Acest mecanism are câteva puncte slabe, începând de la probleme de scalabilitate până la suportul deficient, oferit pentru administrarea traficului, precum …

Read More »

Desoperirea tiparelor frecvente fără generare de candidați

Departmentul de Calculatoare, Facultatea de Electronică și Informatică, Universitatea Oradea, România. Tel.: +40 (0) 259 432830 int.: 226  Fax: +40 (0) 259 432789 E-mail: rgyorodi@rdsor.ro Rezumat: Infomația implicită din bazele de date, în principal relațiile interesante de asociere dintre seturi de obiecte, eare conduc la formarea de reguli de asociere, …

Read More »

Aplicație a metodei punctului interior la problemele de reglare cu predicție

Popoviciu loan Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanța Rezumat: Algoritmul MRPI, prezentat în articol, este o generalizare a metodei punctului interior, care determină soluția unei probleme de programare pătratică. În modelele de reglare cu predicție, cu criteriu de performanță pătratic, se rezolvă, în mod repetat, probleme care se reduc la …

Read More »

WebQuest – O alternativă modernă de învățare

Rezumat: Lucrarea prezintă o tehnică modernă de învățare, bazată pe ideea constructivistă de elaborare, prin efort personal a propriei cunoașteri, fiind o altemativă viabilă la metodele tradiționale de învățare. Metoda implică activități de căutare în spațiul web și include elemente de învățare prin cooperare. Ideea prezentării tehnicii WebQuest profesorilor din …

Read More »

Rețele neuro-fuzzy cu auto-organizare pentru sisteme de reglare adaptivă

conf. dr. ing. Nicolae Constantin Universitatea Politehnica București e-mail: nicu@lnx.cib.pub.ro Rezumat: În cadrul rețelelor neurale de tip forward, utilizarea algoritmului de tip back-propagation conduce, de cele mai multe ori, la o durată mare a procesului de antrenare. Acest fapt reprezintă unul din dezavantajele majore ale utilizării unor astfel de rețele …

Read More »

Autentificarea utilizatorului folosind smartcard-ul

Laura Ciocoiu Cristian Paraschiv Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI București Fax: +40-1-224 0539, email: ciocoiu@ici.ro http://intelligent-agents.ici.ro Rezumat: Lucrarea de față descrie un sistem de autentificare prin smartcard necesar în dezvoltarea unui serviciu de utilitate publică prin introducerea autentificării utilizatorului în relația cu agenții economici și administrația …

Read More »

Cerințe ale realizării aplicațiilor informatice distribuite

prof. dr. Ion Ivan prep. Cristian Toma Academia de Studii Economice, București Rezumat: Obiectivul lucrării este identificarea cerințelor pentru analiza, dezvoltarea și implementarea aplicațiilor intormatice distribuite. Sunt prezentate structuri de aplicații informatice distribuite de tipurile out of the paper și only adding cu identificarea cerințelor de realizare a securității, în …

Read More »

Infrastructură de tip poligon cibernetic. Aspecte privind arhitectura funcțională

Electra MITAN Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică – ICI București electra.mitan@ici.ro Rezumat: Scopul acestei lucrări a fost studiul conceptului de poligon cibernetic (PC). S-a urmărit realizarea unei prezentări teoretice sistematizate a literaturii care acoperă acest subiect. A fost prezentată o taxonomie pentru sistemele de PC și arhitectura funcțională, …

Read More »