Vlad

Controlul predictiv cu model neliniar (Nonlinear Model Predictive Control)

Allgover F., Zhen, A. (Amberst, ed.) Birkhäuser Verlag, Basel, 2000, 488 pp., Hardcover, Str. 168 Această lucrare a apărut în seria “Progress Systems and Control Theory”. Specialiştii cunosc faptul că, în ultimii ani, s-au făcut progrese notabile în domeniul controlului predictiv. Putem spune chiar că, în ultima decadă, controlul bazat …

Read More »

LATEX – Math into LATEX

George Grätzer Birkhäuser, Springer, Boston, 2000, 584 p. LATEX a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai solicitate editoare de texte ştiinţifice, în special matematice, folosit în egală măsură de mari edituri şi de societăţile ştiinţifice organizatoare de congrese de matematică, informatică şi alte domenii. Cartea prezentată se află …

Read More »

Elemente de Analiză Nelineară (Elements of Nonlinear Analysis)

Michel Chipot Birkhäuser Verlag AG, Basel, 2000, 256 p., Hardcover Lucrarea de faţă explorează vastul câmp al analizei nelineare, subliniind ideile fundamentale ale domeniului de cercetare şi mai puţin sofisticatele rafinamente ale teoriei. Două exemple clasice din fizică (şi anume, difuzia şi elasticitatea) şi biologie servesc drept motivaţie a părții …

Read More »

Modelarea în ştiinţele aplicate (Modeling in Applied Sciences)

Editori: N. Bellomo, M. Pulvirenti Birkhäuser Berlag AG, Basel-Berlin-Boston, 2000, 440 pagini, Hardcover Cartea recenzată, ai cărei autori sunt profesori la Politehnica din Torino şi, respectiv, Universitatea din Roma, este dedicată modelării complexelor sisteme biologice, chimice şi fizice, dar şi modelării din domeniul sistemelor inginereşti cum sunt hidrodinamica şi altele. …

Read More »

Primii pași în LATEX (First Steps in LATEX)

George Gratzer  Birkhäuser, Boston & Springer Verlag, New York, 1999 În ultimii ani, se constată un interes sporit pentru editorul de texte ştiinţifice şi, mai ales, matematice, cunoscut sub numele de LaTeX. Această constatare nu priveşte numai marile edituri care publică reviste de specialitate şi cărți în domeniul matematicii, informaticii, …

Read More »

Informatica industrială. Noi paradigme şi aplicaţii

Florin Gheorghe Filip Boldur Bărbat Editura Tehnică, Bucureşti, 1999 Monografia “Informatica industrială – Noi paradigme şi aplicaţii”, elaborată de F. G. Filip şi B. Bărbat, reprezintă un eveniment nu numai pentru faptul că deschide Colecţia “Tehnologia Informaţiei” a Editurii Tehnice, semnificaţia pentru acest început de mileniu, dar şi pentru noutatea …

Read More »

Reinventând guvernarea în era informaţiei. Practica internaţională în Tehnologia Informaţiei face posibilă reforma în sectorul public (Reinventing Government in the Information Age. International practice in IT-enabled public sector reform)

Editată de Richard Heeks ROUTLEDGE, Taylor & Francis Group, London and New York, 1999 ISBN 0-415-19037-1 În 1992, a fost publicată cartea scrisă de David Osborne şi Ted Gaebler, “Reinventarea guvernării“. Cartea furnizează o nouă terminologie referitoare la schimbările ce pot apare în sectorul public şi la rezultatele acestor schimbări. …

Read More »

Sisteme dinamice, control, codificare, vederea computerizată. Noi tendinţe, interfeţe şi aplicaţii (Dynamical Systems, Control, Coding, Computer Vision. New Trends, Interfaces and Interplay)

Picci, G., D. S. Gilliam (Editori) Birkhäuser Verlag A.G., Basel, 1999, 564 p. Acest volum conține versiunea extinsă a lucrărilor prezentate la Simpozionul de Teoria Matematică a Rețelelor și Sistemelor (MTNS’98), care a avut loc la Padova, Italia, în iulie 1998. Este o lucrare de referință pentru oricine este interesat …

Read More »

Subiecte în analiza nelineară (Topics in Nonlinear Analysis)

Joachim Escher Gieri Simonett (editori) Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 1999 Analiza nelineară este un domeniu de cercetare pe cât de interesant, pe atât de dificil, datorită faptului că, spre deosebire de sistemele liniare care se supun principiului superpoziţiei, sistemele neliniare nu ascultă de acest principiu şi sunt, de aceea, …

Read More »