Vlad

Considerații epistemologice asupra posibilității realizării unui nou tip de procesor specific programării logice

Ing. Ion Mincă Institutul de Cercetări pentru Tehnică de Calcul Rezumat: Bazându-se pe rezultatele obţinute în cadrul unor cercetări deja elaborate – o paradigmă fenomenologică a domeniului hardware – se efectuează o analiză epistemologică asupra prelucrărilor de tip logic specific paradigmei “programarea logică” şi asupra posibilităţilor de realizare a unei …

Read More »

Unele rezultate în programarea matematică și posibile aplicații (I)

Dr. Vincențiu Dumitru Dr. Florica Luban Academia de Studii Economice Bucureşti Rezumat: În lucrare sunt trecute în revistă unele rezultate matematice obţinute de autori şi se sugerează posibile aplicaţii la rezolvarea unor probleme din tehnică sau economie. Cuvinte cheie: identificarea sistemelor prin optimizare pe direcţii conjugate, modele continue pentru probleme …

Read More »

Sistem expert cadru, bazat pe reguli de producţie de tip backward-chaining

Monica Paladi Adrian Zagar Silviu Timus Universitatea Politehnică Bucureşti Rezumat: Acest articol prezintă un sistem expert cadru, bazat pe reguli de producţie, având facilităţi de explicare. Sistemul are o politică de tip backward-chaining. Asigură facilităţi de afișare prietenoasă atât a regulilor iniţiale, cât şi a formelor interne ale dicționarului utilizat …

Read More »

Sistem bazat pe cunoștințe pentru ingineria inversă a programelor

dr. ing. Ştefan Trăușan-Matu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă un sistem bazat pe cunoștințe, care poate analiza lexical, sintactic şi semantic şi apoi, pe baza unei baze de cunoștințe de programare, poate abstractiza un program FORTRAN. Abstractizarea este efectuată cu un analizor de gramatici programate de grafuri …

Read More »

Sistem pentru simulare și control, bazat pe cunoștințe

dr. Florin Stănciulescu mat. Victor Popa Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Se prezintă un sistem pentru modelare, simulare şi control, bazat pe cunoştinţe, în faza de prototip, Sistemul, denumit HYBRID, se bazează pe o metodă și o tehnică de calcul hibrid, care îmbină avantajele modelului de simulare numerică cu …

Read More »

Mecanism de excludere mutuală şi sincronizare bazat pe semafoare

Nicolae Robu Universitatea Tehnică din Timişoara Rezumat: Lucrarea prezintă soluţiile adoptate în implementarea semafoarelor şi a funcţiilor conexe lor, în cadrul executivului de timp real RTC86, conceput şi realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C. Se evocă noţiunea de semafor, iar …

Read More »

Mecanism de excludere mutuală prin fanioane de excluziune active

Nicolae Robu Universitatea Tehnică din Timişoara Rezumat: Lucrarea prezintă un mecanism original pentru asigurarea excluderii mutuale în sistemele cu prelucrare concurentă. Acest mecanism a fost integrat în executivul de timp real RTC86, conceput şi realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C. …

Read More »

Suport grafic orientat pe obiecte pentru realizarea de interfețe om – calculator

ec. Costin Pribeanu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Creşterea interesului pentru interfețele om-calculator cu caracter grafic a favorizat dezvoltarea de noi modele de interacţiune om-calculator. În acest articol se propune o abordare orientată pe obiecte în realizarea de interfeţe utilizator, care realizează o separare mai clară între partea grafică …

Read More »

Câteva clase de fractali

ing. Theodor Bălan ing. Adela Buzuloiu ing. Viorel Uţă ing. Laura Busuioc Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă suportul teoretic și rezultatele experimentărilor pentru patru tipuri de fractali foarte des întâlniți în literatura de specialitate: fractalii Mandelbrot, fractalii Julia, fractalii Hilbert, fractalii stocastici și liniari. Lucrarea prezintă și …

Read More »

Un algoritm de unificare paralelă

ing. Diaconescu Ştefan Stelian SOFTWIN – Bucureşti Rezumat: Lucrarea prezintă un algoritm de unificare paralelă, utilizabil în cadrul unui sistem inferenţial paralel. Elementul de bază al unificării, luat în considerare, este argumentul de predicat. Toate argumentele a două predicate sunt unificate în paralel – grup de sarcini în U. Rezolvarea …

Read More »