Vlad

Dreptul de copyright: în favoarea autorului sau a utilizatorului?

În domeniul atît de important al copierii de software (art. 47 din legea din 3 iulie 1985), copia de salvare face obiectul unei stricte interpretări a Curţii de casaţie, în vreme ce Directiva europeană autorizează decompilarea numai în anumite condiții (Directiva nr. 91250 a Consiliului CEE din 14 mai 1991 …

Read More »

Model general pentru conducerea automată a sistemelor electroenergetice ierarhizate

ing. Cătălin Dumitriu ing. Lucia-Cristina Dumitriu Rezumat: Sistemele electroenergetice actuale, constituite într-o clară structură ierarhizată, puternic informatizate, sînt pregătite pentru ca într-un viitor destul de apropiat să se supună legilor stricte ale conducerii automate, care să scoată cel puţin deciziile curente, operative, sub incidenţa impreciziei și stărilor emoţionale caracteristice operatorilor …

Read More »

Simulator fizic pentru SFP

ing. Adrian Totu ing. Lidia Barbul ing. Adrian Dorobanţu Rezumat: În articol este prezentat modul în care a fost proiectat şi realizat un simulator fizic pentru Sistemele Flexibile de Prelucrare (SFP). Simulatorul pentru SFP este un instrument utilizat în verificarea, testarea și reprezentarea modului de funcţionare al Sistemelor Flexibile de …

Read More »

Fiabilitatea sistemelor complexe cu informație incompletă

Prof. dr. Ion Săcuiu Lector Maria Enăchescu Iulian Mircea Academia de Ştiinţe Economice Rezumat: Promovarea pe piaţă a unui produs de folosinţă îndelungată necesită însoţirea acestuia de un centificat de calitate și fiabilitate, elaborat pe baza unui studiu. Cum este practic imposibil de realizat un lot reprezentativ care să funcţioneze …

Read More »

Mulțimi fuzzy: un-model

Prof. dr. mat. Paul Flondor Institutul Politehnic București Rezumat: În lucrarea de faţă se studiază unele aspecte ale “conjecturii Negoiţă”: mulțimile fuzzy sînt mulţimi ordonate. Se încearcă o abordare generală a relaţiilor de ordine implicate într-un asemenea model. Cuvinte cheie: mulțimile fuzzy, relaţie de ordine, topos, experiment fuzzy. Vizualizează articolul …

Read More »

Modelarea interdependențelor funcționale în cadrul sistemelor de putere

dr. ing. Lucia Cristina Dumitriu dr. ing. Cătălin Dumitriu Institutul Politehnic București Rezumat: Obiectivul fundamental al unui sistem de putere este de a satisface în fiecare moment necesarul de putere al consumatorilor, parametrii energiei electrice livrate trebuind să se înscrie într-o bandă de valori admisibile. În lucrare se definesc factorii …

Read More »

Algoritm pentru analiza circuitelor electrice de mare complexitate

prof. dr. Marius Preda prof. dr. ing. Fănică Spinei ing. Horia Andrei Institutul Politehnic Bucureşti Cat. Electrotehnică Rezumat: Se prezintă o metodă eficientă de calcul al funcţiilor de rețea bazată pe utilizarea metodei topologice, aplicată circuitului echivalent simplificat. Algoritmul de calcul are următoarele părţi principale: – obţinerea unui model adecvat …

Read More »

Descrierea sistemelor prin modele continue și discrete echivalente

Ing. Bălan Theodor Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Metodele moderne de realizare a sistemelor de comandă au la bază utilizarea unor modele discrete, implicînd şi includerea calculatoarelor numerice în probleme de identificare, simulare și control. Lucrarea își propune să prezinte suportul teoretic al trecerii de la modelele continue la …

Read More »

Aspecte privind utilizarea simulării bazate pe inteligență artificială pentru conducerea operativă a producției de tip discret

ing. Gabriel Neagu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea este dedicată prezentării succinte a specificului și avantajelor oferite de simularea bazată pe metode ale inteligenţei artificiale (simulare în mediu inteligent sau simulare bazată pe cunoştinţe cum mai este referită în literatură), în raport cu simularea clasică. Pentru exemplificarea acestei …

Read More »