Vlad

Limbaje de gestiune a obiectelor complexe

Caracteristicile fundamentale ale unui limbaj orientat pe obiecte complexe Mat. Mircea Râureanu Ing. Sabin Chiricescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea constituie o introducere în teoria limbajelor orientate pe obiecte complexe. În prima parte, este definit un model de  referinţă, numit model structural, care este un summum al caracteristicilor …

Read More »

Negația în interpretarea orientată spre baza de date a programelor logice

Ing. Sabin Chiricescu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Se prezintă o etapă în proiectarea unei baze de date deductive și anume introducerea negaţiei. În prima parte, facem o scurtă prezentare a negaţiei în PROLOG, urmată de prezentarea negaţiei în DATALOG. Aici, unde negația apare în corpul regulilor, se prezintă …

Read More »

Limbaje pentru definirea bazelor de date deductive

Mat. Cserveny Cristian Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Articolul de față se înscrie într-o serie dedicată bazelor de date deductive. În capitolul 1, sînt prezentate cerinţele generale, pe care un limbaj de definire a unor astfel de baze de date trebuie să le îndeplinească. Limbajul ales aici este DATALOG, …

Read More »

Evaluarea logică a cererilor în sistemele relaționale

mat. Mircea Râureanu Institutul de Cercetări în Informatică Rezumat: Lucrarea prezintă arhitectura și funcţiile unui sistem deductiv de evaluare a cererilor relaţionale. În prima secţiune, sînt propuse soluţii de surmontare a incompletitudinii algebrei relaţionale în raport cu cererile recursive. Soluţia teoretică a acestei probleme constă în introducerea conceptului de Bază …

Read More »

Institutul de Informatică și Matematică Aplicată din Grenoble

Prezentarea a fost întocmită pe baza materialelor primite prin serviciul de documentare al Institutului IMAG, precum și a informaţiilor publicate în buletinele INRIA, în special în nr. 134/1991. 1. Prezentare generală Grenoble reprezintă un important centru de cercetare al informaticii din Franţa: 1.000 cercetători și cadre universitare care pregătesc 2.000 …

Read More »

Institutul de Cercetări în Informatică și Automatică – INRIA

În decembrie 1992, o conferință internaţională, organizată de Paris, a marcat aniversarea a 25 de ani de existență a INRIA, una dintre cele mai importante unităţi europene de cercetare pentru domeniile tehnologiilor informatice și automaticii. Prezentare generală Aflat în subordinea Ministerului pentru Cercetare științifică şi Tehnologie şi al Ministerului Industriei, …

Read More »

Țările sărace folosite pentru dezvoltări informatice în mișcare

Lucrările de dezvoltări de produse informatice vor fi din ce în ce mai informatizate. Se pare că astăzi efectuarea unor astfel de lucrări cu alte mijloace tinde să devină mai economică, cu condiția ca aceste prelucrări să se facă în India, Filipine sau chiar Brazilia. Salariul zilnic al unui realizator …

Read More »

CTOS – un outsider devenit un sistem de operare al anilor 90

Cu tot progresul realizat, anii 80 reprezintă domeniul în care cele mai importante tehnici de calcul au atins un prag limită: sistemele multimedia conduc piața; minicalculatoarele au cunoscut grandoarea şi decadența; la fel şi marile calculatoare. PC-urile a la IBM păreau că se detașează în cîştigător, dar ele s-au lovit …

Read More »